Nydyonov Ivan, Найдьонов Іван Миколайович
Nydyonov Ivan, Найдьонов Іван Миколайович
Interregional Academy of personel Management Міжрегіональна Академія Управління Персоналом
Verified email at maup.com.ua
TitleCited byYear
Головні важелі в управлінні якістю освіти
І Найдьонов, Г Кот
Персонал, 58-63, 2009
152009
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін:[навч. посіб.]
ІМ Найдьонов, АІ Ігнатюк
К.: Вид-во Купріянова ОО 384, 2002
122002
Болонський процес: культурологічні парадигми
І Найдьонов
Освіта і упр 7 (2), 60-66, 2004
102004
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи психології і педагогіки”: Навч. посіб
ІМ Найдьонов
Навч. посібник. К, 2005
82005
Етика—естетика: дидактичний зміст: Навч. посіб
ІМ Найдьонов
К.: Кондор, 2011
72011
Педагогічна практика студентів музично-педагогічних факультетів: навч.-метод. посіб.–3-тє вид., доповнене
ІМ Найдьонов, ВЛ Бриліна, АВ Сидоренко
К.: Освіта України, 2006
62006
Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління
ІМ Найдьонов
навч. посіб./ІМ Найдьонов.–К.:«Центр учбової літератури, 2014
42014
ОСНОВИ ОСВІТЯНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІМ НАЙДЬОНОВ
2019
Академічна доброчинність – ефективний засіб надання освітніх послуг у ВНЗ
ІМ Найдьонов
Проблеми модернізації України, С.- 51-54, 2018
2018
Підготовка викладача фахових дисциплін як політико-соціальна проблема
ІМ Найдьонов
Проблеми модернізації України, С.160-163, 2016
2016
Шляхи інтенсифікації педагогічного процесу етико-естетичного самовдосконалення майбутнього менеджера
ІМ Найдьонов
Наукові праці МАУП. Педагогічні науки, 51-60, 2015
2015
Ефективній навчальній діяльності—ефективне управління
ІМ Найдьонов
Наукові праці МАУП, 208-214, 2014
2014
Теоретические аспекты экономического образования. - М, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013, с. 159-169.
НИ Николаевич
Кн. Высшая школа в условиях иннвестиционной экономики.- - М, МГУ имени М.В …, 2013
2013
Етика- естетика: дидактичний зміст
НІ М.
Навчальний посібник МОН, К., 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14