Nydyonov Ivan, Найдьонов Іван Миколайович
Nydyonov Ivan, Найдьонов Іван Миколайович
Interregional Academy of personel Management Міжрегіональна Академія Управління Персоналом
Verified email at maup.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Головні важелі в управлінні якістю освіти
І Найдьонов, Г Кот
Персонал, 58-63, 2009
172009
Болонський процес: культурологічні парадигми
І Найдьонов
Освіта і упр 7 (2), 60-66, 2004
112004
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін:[навч. посіб.]
ІМ Найдьонов, АІ Ігнатюк
К.: Вид-во Купріянова ОО 384, 2002
112002
Педагогічна практика студентів музично-педагогічних факультетів: навч.-метод. посіб.–3-тє вид., доповнене
ІМ Найдьонов, ВЛ Бриліна, АВ Сидоренко
К.: Освіта України, 2006
92006
Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи психології і педагогіки”: Навч. посіб
ІМ Найдьонов
Навч. посібник. К, 2005
92005
Етика—естетика: дидактичний зміст: Навч. посіб
ІМ Найдьонов
К.: Кондор, 2011
82011
Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління
ІМ Найдьонов
ІМ Найдьонов, 320-342, 2014
52014
Формалізація голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту
ІМ Найдьонов
Наукові нотатки, 135-140, 2018
22018
Проблема голосової взаємодії в задачах управління дистрибуцією
ІМ Найдьонов
ІМ Найдьонов//Вісник Черкаського державного технологічного університету …, 2016
22016
ОСНОВИ ОСВІТЯНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІМ НАЙДЬОНОВ
2019
Академічна доброчинність – ефективний засіб надання освітніх послуг у ВНЗ
ІМ Найдьонов
Проблеми модернізації України, С.- 51-54, 2018
2018
Підготовка викладача фахових дисциплін як політико-соціальна проблема
ІМ Найдьонов
Проблеми модернізації України, С.160-163, 2016
2016
Шляхи інтенсифікації педагогічного процесу етико-естетичного самовдосконалення майбутнього менеджера
ІМ Найдьонов
Наукові праці МАУП. Педагогічні науки, 51-60, 2015
2015
Ефективній навчальній діяльності—ефективне управління
ІМ Найдьонов
Наукові праці МАУП, 208-214, 2014
2014
Теоретические аспекты экономического образования. - М, МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013, с. 159-169.
НИ Николаевич
Кн. Высшая школа в условиях иннвестиционной экономики.- - М, МГУ имени М.В …, 2013
2013
Етика- естетика: дидактичний зміст
НІ М.
Навчальний посібник МОН, К., 2011
2011
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЯННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДИСТРИБУЦІЇ
ІМ Найдьонов
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17