Панкевич Леся
Панкевич Леся
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра гістології, цитології
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бюджетний менеджмент:[навч. посіб.]
ЛВ Панкевич, МА Зварич, ПЯ Могиляк, БІ Хомічак
К.: Знання, 2006
232006
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
ЛВ Панкевич
Львів: Аверс, 2002
122002
Проблеми обліку необоротних активів бюджетних установ
І Гур’єва
Економічний аналіз, 157-160, 2012
22012
Механізм формування доходів бюджету територіаль-них підрозділів пенсійного фонду України та їх облік
ОБ Юрченко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (8), 2012
22012
Рецептори лектинів у легенях щура в нормі і на тлі експериментального гіпотиреозу
ЛВ Панкевич, АМ Ященко, ОВ Наконечна, ІВ Челпанова
Мир медицины и биологии 8 (2), 2012
12012
Лектиногістохімічні характеристики ендотелію синусоїдних Гемокапілярів печінки на тлі стрептозотоцин-індукованого діабету
ЛВ Панкевич, АМ Ященко
Вісник проблем біології і медицини, 201-204, 2011
12011
Порівняльний аналіз впливу стрептозотоцину і діабету 1го типу на морфо-функціональні аспекти та глікокон’югати печінки і підшлункової залози
ЛВ Балуш, АМ Ященко
Мир медицины и биологии 5 (3-1), 2009
12009
Вплив стрептозотоцину на морфофункціональні особливості і вуглеводні детермінанти структурних компонентів підшлункової залози
ЛВ Балуш, АМ Ященко
Мир медицины и биологии 4 (4-1), 2008
12008
Вплив стрептозотоцину на морфофункціональні особливості і вуглеводні детермінанти структурних компонентів підшлункової залози
ЛВ Балуш, АМ Ященко
Мир медицины и биологии 4 (4-1), 2008
12008
ПРОЯВИ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ШАРАХ СІТКІВКИ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ТИЖНІВ ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ЕВ Пальтов, ОА Ковалишин, ВБ Фік, ЮЯ Кривко, ЛВ Панкевич
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Роль сіалогліканів у структурних компонентах легень щурів на тлі експериментального гіпотирозу
ЛВ Панкевич
Світ медицини та біології, 163-166, 2015
2015
Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотирозу
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова, ЛВ Панкевич
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2015
2015
Рецепторы лектинов SBA и PNA в структурных компонентах печени крысы на фоне экспериментального стрептозотоцин-индуцируваного сахарного диабета
ЛВ Панкевич, АМ Ященко, ЕВ Смолькова
Таврический медико-биологический вестник 16 (1-1), 179-182, 2013
2013
ПИТАННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ІД Михайлов, Л Панкевич, ЗМ Левченко
ВІСНИК, 185, 2013
2013
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
ІГ Благун, ОД Василик, ІС Луніна, ПЯ Могиляк, ВМ Опарін, ...
ББК 65.9 (4Укр), 283, 0
ПРАҐМАТИЗМ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИДАТКАМИ НА ОСВІТУ
М Коцупатрий, П Могиляк, Л Панкевич, М Фенченко
ЗМІСТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ РЕГУЛЯТИВ
ПЙ Атамас, ОС Бондаренко, ФФ Бутинець, ІД Ватуля, МІ Ватуля, ...
ББК 65я43 А43, 100, 0
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ОП Гаценко, ЛВ Панкевич, СВ Свірко
ЛЕКТИНОВА ГІСТОХІМІЯ ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
АМ Ященко, ІО Михайлюк, ОМ Грабовий
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19