Микола Гусятинський
Микола Гусятинський
Університет державної фіскальної служби України, кафедра менеджменту
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про державне регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні
МВ Гусятинський
Економіка АПК, 89-94, 2012
92012
Аналіз мікробіологічних процесів та способів їх пригнічення при зберіганні цукрових буряків
НА Гусятинська, СМ Тетеріна, МВ Гусятинський, ІМ Касян
32010
Аналіз стану екологічної безпеки та сучасні положення екологічного оподаткування підприємств бурякоцукрової галузі
НА Гусятинська, МВ Гусятинський
Цукор України, 17-22, 2011
22011
Стратегія управління сталим розвитком регіонів України
МВ Гусятинський
Ірпінь-Білосток., 2018
12018
Особливості управління проектами соціально-економічного розвитку населених пунктів
МВ Гусятинський, ОП Ковальчук
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 56-69, 2018
12018
Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності національної економіки
МВ Гусятинський
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
12012
Фінансове забезпечення регіонального розвитку в Україні
АВ Нечипоренко
Ірпінь., 2020
2020
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ІВ Пронькіна, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 390, 2019
2019
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА
КР Матвіюк, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 366, 2019
2019
КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM В УКРАЇНІ
БО Мидловець, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 369, 2019
2019
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ–НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ІМ Філіпюк, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 106, 2019
2019
КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
АО Шабала, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 406, 2019
2019
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM: РОЛЬ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ
ЕГ Ромашкін, МВ Гусятинський
ББК 65.050 я431 К43, 173, 2019
2019
Реалізація програмно-цільового підходу в соціально-економічному розвитку об'єднаних територіальних громад
МВ Гусятинський
Ірпінь-Білосток., 2018
2018
Основні тенденції податкових надходжень до бюджету України та їх вплив на розвиток соціальної сфери
КІГ Гусятинський МВ
Daně–teorie a praxe: XX. ročníku mezinárodní odborné conference., 2017
2017
Управління лояльністю персоналу
ГМВ Хован ОС
XIII Міжнар. наукова інтернет-конференція, 25-27 січня 2017 р, 2017
2017
Екологічний менеджмент в системі еколого-проектного управління підприємств
ДС Касянчук, АМ Алпатова, МВ Гусятинський
Ірпінь: Університет ДФС України, 2017
2017
Фіскальне регулювання використання водних ресурсів в Україні
ЧТМ Гусятинський МВ
Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон»., 2017
2017
Еколого-економічні проблеми питного водопостачання в Україні
ЧТМ Гусятинський МВ
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., 2016
2016
Проблема активізації інвестиційної діяльності підприємств в Україні
МВ Гусятинський
Ірпінь, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20