L.I.Konopkina | Л.И.Конопкина | Л.І.Конопкіна
L.I.Konopkina | Л.И.Конопкина | Л.І.Конопкіна
Днепропетровская медицинская академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль системних маркерів запалення у формуванні імунологічної відповіді на інфекцію/колонізацію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 22-26, 2007
492007
Основы изучения вентиля¬ цион-ной функции легких: клинико-диагностическое зна-чение
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Д.: Арт-пресс, 2008
20*2008
Качество жизни больных, страдающих аллергическими заболеваниями
ТА Перцева, ЛИ Конопкина, ЛА Ботвиникова
Астма та алергія 1, 32-7, 2002
172002
Интерфероны и их индукторы
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Укр. хіміотерапевт. журнал, 62-67, 2001
16*2001
Оценка функционального состояния дыхательной мускулатуры у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких в формировании индивидуальных программ реабилитации
ТА Перцева, ЛИ Конопкина, ЕВ Богуславская
Укр. пульмонол. журн, 31-33, 2004
142004
Реабилитация больных хроническим обструктивным бронхитом: достижения и перспективы
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Украинский пульмонологический журнал 3, 63-65, 2003
122003
Анамнестичні та клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у залежності від характеру й ступеня мікробного навантаження нижніх …
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журнал, 26-30, 2009
62009
Роль индивидуальных реабилитационных программ в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом
ТА Перцева, ЛА Ботвиникова, ЛИ Конопкина
Укр. пульмонол. журн, 32-34, 2004
6*2004
Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 51-56, 2013
52013
Діагностична значущість деяких маркерів системного запалення при Інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 31-34, 2012
5*2012
Якість життя як самостійна характеристика особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Вестник неотложной и восстановительной медицины 13 (3), 446-450, 2012
52012
Cучасні погляди на діагностику та лікування хронічного обструктивного захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Український пульмонологічний журнал, 13-15, 2018
42018
Особливості гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ВГ Яковлєва, НО Вороніна
Український пульмонологічний журнал, 52-55, 2015
42015
Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Галицький лікарський вісник, 70-73, 2013
42013
Хронічне обструктивне захворювання легень: роль запалення, діагностика та лікування
ЛІ Конопкіна
Київ: Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. ФГ Яновського АМН України, 2010
42010
Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Медичні перспективи 14 (3), 2009
42009
Роль розчинної молекули міжклітинної ад гезії у формуванні та прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 29-30, 2008
42008
Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності–інноваційні методики змішаного навчання
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ТВ Кіреєва, КЄ Богацька, ОГ Черкасова, ...
Медична освіта 4, 73-76, 2018
32018
Peculiarities of mental status in patients with chronic obstructive pulmonary disease in different phases of the pathological process.
TO Pertseva, LI Konopkina, IV Huba
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 21 (1), 19-23, 2016
3*2016
Роль колонізації нижніх дихальних шляхів бактеріальною флорою у формуванні хронічного системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ОВ Братусь
Медичні перспективи 14 (1), 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20