L.I.Konopkina | Л.И.Конопкина | Л.І.Конопкіна
L.I.Konopkina | Л.И.Конопкина | Л.І.Конопкіна
Днепропетровская медицинская академия
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль системних маркерів запалення у формуванні імунологічної відповіді на інфекцію/колонізацію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 22-26, 2007
462007
Основы изучения вентиля¬ цион-ной функции легких: клинико-диагностическое зна-чение
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Д.: Арт-пресс, 2008
19*2008
Качество жизни больных, страдающих аллергическими заболеваниями
ТА Перцева, ЛИ Конопкина, ЛА Ботвиникова
Астма та алергія, 32-37, 2002
152002
Интерфероны и их индукторы
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Укр. хіміотерапевт. журнал, 62-67, 2001
15*2001
Оценка функционального состояния дыхательной мускулатуры у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких в формировании индивидуальных программ реабилитации
ТА Перцева, ЛИ Конопкина, ЕВ Богуславская
Укр. пульмонол. журн, 31-33, 2004
132004
Реабилитация больных хроническим обструктивным бронхитом: достижения и перспективы
ТА Перцева, ЛИ Конопкина
Украинский пульмонологический журнал 3, 63-65, 2003
122003
Анамнестичні та клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у залежності від характеру й ступеня мікробного навантаження нижніх …
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журнал, 26-30, 2009
62009
Роль индивидуальных реабилитационных программ в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом
ТА Перцева, ЛА Ботвиникова, ЛИ Конопкина
Укр. пульмонол. журн, 32-34, 2004
6*2004
Діагностична значущість деяких маркерів системного запалення при Інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 31-34, 2012
5*2012
Якість життя як самостійна характеристика особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Вестник неотложной и восстановительной медицины 13 (3), 446-450, 2012
52012
Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 51-56, 2013
42013
Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Галицький лікарський вісник, 70-73, 2013
42013
Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна
Медичні перспективи 14 (3), 2009
42009
Роль розчинної молекули міжклітинної ад гезії у формуванні та прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень
ЛІ Конопкіна
Укр. пульмонол. журн, 29-30, 2008
42008
Peculiarities of mental status in patients with chronic obstructive pulmonary disease in different phases of the pathological process.
TO Pertseva, LI Konopkina, IV Huba
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 21 (1), 19-23, 2016
3*2016
Роль колонізації нижніх дихальних шляхів бактеріальною флорою у формуванні хронічного системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, ОВ Братусь
Медичні перспективи 14 (1), 2009
32009
New view at the problem of COPD with bronchial asthma (A)
A Babenko, T Pertseva, L Konopkina, L Botvinikova, O Myronenko
European Respiratory Journal 54 (suppl 63), 2019
22019
Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності–інноваційні методики змішаного навчання
TO Pertseva, LI Konopkina, TV Kireyeva, KY Bogatska, OG Cherkasova, ...
Медична освіта, 73-76, 2018
22018
Доставочные устройства для ингаляционной терапии: важность и критерии выбора
ЛИ Конопкина
Астма та алергія, 52-53, 2017
22017
Подходы к лечению больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от фенотипов
ЛИ Конопкина
Український пульмонологічний журнал, 56-57, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20