Follow
Світлана Оксамитна Svitlana Oksamytna
Світлана Оксамитна Svitlana Oksamytna
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут соціології НАН України
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи теорії гендеру: Навчальний посібник
К.: КІС, 2004
497*2004
Гендероване суспільство
МС Кіммел, MS Kimmel, С Оксамитна, С Альошкіна
2422003
Ґендерні ролі та стереотипи
С Оксамитна
147*2004
Гендер і культура: зб. ст. / Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна
К.: Факт, 2001
146*2001
Социальные идентификации и идентичности
С Макеєв, Е Швачко, С Оксамитна
138*1996
Gender, Politics and Society in Ukraine
University of Toronto Press, 2012
99*2012
Молодь України: від освіти до праці /за ред. С. Оксамитної
С Оксамитна, О Виноградов, Л Малиш, Т Марценюк
Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: [ВПЦ НаУКМА], 2010
70*2010
Міжгенераційна класова та освітня мобільність
С Оксамитна
К. : НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2011
69*2011
Наукові записки НаУКМА. Том 174, Соціологічні науки / Відп. ред. С.М.Оксамитна
63*2015
Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму
СМ Оксамитна, В Хмелько
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 66-77, 2004
59*2004
Украинское общество в европейском пространстве
ЕИ Головаха, СА Макеев, ВС Магун, МГ Руднев, АП Горбачик, ...
47*2007
Наукові записки НаУКМА. Том 161, Соціологічні науки / Відп. ред. С.М.Оксамитна
43*2014
Ukraine in Transformation: From Soviet Republic to European Society
A Veira-Ramos, T Liubyva, E Golovakha
Springer Nature, 2019
42*2019
Жінки в політиці: міжнародний досвід для України
Я Свердлюк, С Оксамитна
К.: Атіка, 2006
42*2006
Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі
С Оксамитна
Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск у двох частинах. Чаcтина ІІ 19 …, 2001
41*2001
Классовое общество: теория и эмпирические реалии
К.: Институт социологии НАН Украини, 2003
40*2003
Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності.
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг., 4-28, 2010
38*2010
Соціологія: короткий енциклопедичний словник
ВІ Волович, ВІ Тарасенко, МВ Захарченко
К.: Укр. центр духовн. культури, 1998
38*1998
Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 116-136, 2006
37*2006
Mapping difference: the many faces of women in contemporary Ukraine
MJ Rubchak
Berghahn Books, 2011
362011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20