Світлана Оксамитна S.Oksamytna C.Оксамитная
Світлана Оксамитна S.Oksamytna C.Оксамитная
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут соціології НАН України
Verified email at ukma.edu.ua
TitleCited byYear
Основи теорії гендеру: Навчальний посібник
К.: КІС, 2004
283*2004
Гендероване суспільство
МС Кіммел, MS Kimmel, С Оксамитна, С Альошкіна
1262003
Социальные идентификации и идентичности
С Макеєв, Е Швачко, С Оксамитна
861996
Гендер і культура: зб. ст. / Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна
К.: Факт, 2001
81*2001
Gender, Politics and Society in Ukraine
University of Toronto Press, 2012
56*2012
Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму
СМ Оксамитна, В Хмелько
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 66-77, 2004
40*2004
Украинское общество в европейском пространстве
ЕИ Головаха, СА Макеев, ВС Магун, МГ Руднев, АП Горбачик, ...
39*2007
Молодь України: від освіти до праці /за ред. С. Оксамитної
С Оксамитна, О Виноградов, Л Малиш, Т Марценюк
Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: [ВПЦ НаУКМА], 2010
38*2010
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Паниотто, АИ Вишняк
Политиздат Украины, 1990
34*1990
Классовое общество: теория и эмпирические реалии
К.: Институт социологии НАН Украини, 2003
32*2003
Міжгенераційна класова та освітня мобільність
С Оксамитна
Nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet" Kyi︠e︡vo-Mohyli︠a︡nsʹka akademii︠a︡", 2011
302011
Міжгенераційна класова та освітня мобільність
С Оксамитна
К. : НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2011
302011
Новые социальные неравенства
Институт социологии НАН Украины, 2006
30*2006
Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності.
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг., 4-28, 2010
28*2010
Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі
С Оксамитна
Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск у двох частинах. Чаcтина ІІ 19…, 2001
262001
Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine
MJ Rubchak
Berghahn Books, 2011
25*2011
Регіональний поділ України на президентських виборах–2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій
СМ Оксамитна, ВЄ Хмелько
Наукові записки. Національний університет Києво-Могилянська Академія 46, 3-10, 2005
24*2005
Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 116-136, 2006
23*2006
Класова самоідентифікація населення України
С Бродська, С Оксамитна
Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки 19, 44-50, 2001
23*2001
The political analysis of postcommunism: Understanding postcommunist Ukraine
V Polokhalo
Texas A&M University Press, 1997
23*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20