Follow
Світлана Оксамитна S.Oksamytna C.Оксамитная
Світлана Оксамитна S.Oksamytna C.Оксамитная
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут соціології НАН України
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи теорії гендеру: Навчальний посібник
К.: КІС, 2004
435*2004
Гендероване суспільство
МС Кіммел, MS Kimmel, С Оксамитна, С Альошкіна
1762003
Гендер і культура: зб. ст. / Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна
К.: Факт, 2001
110*2001
Социальные идентификации и идентичности
С Макеєв, Е Швачко, С Оксамитна
1091996
Gender, Politics and Society in Ukraine
University of Toronto Press, 2012
88*2012
Молодь України: від освіти до праці /за ред. С. Оксамитної
С Оксамитна, О Виноградов, Л Малиш, Т Марценюк
Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: [ВПЦ НаУКМА], 2010
54*2010
Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму
СМ Оксамитна, В Хмелько
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 66-77, 2004
54*2004
Міжгенераційна класова та освітня мобільність
С Оксамитна
К. : НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2011
49*2011
Наукові записки НаУКМА. Том 174, Соціологічні науки / Відп. ред. С.М.Оксамитна
47*2015
Украинское общество в европейском пространстве
ЕИ Головаха, СА Макеев, ВС Магун, МГ Руднев, АП Горбачик, ...
44*2007
Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі
С Оксамитна
Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск у двох частинах. Чаcтина ІІ 19…, 2001
40*2001
Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності.
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг., 4-28, 2010
34*2010
Новые социальные неравенства
Институт социологии НАН Украины, 2006
34*2006
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Паниотто, АИ Вишняк
Политиздат Украины, 1990
34*1990
Наукові записки НаУКМА. Том 161, Соціологічні науки / Відп. ред. С.М.Оксамитна
32*2014
Классовое общество: теория и эмпирические реалии
К.: Институт социологии НАН Украини, 2003
32*2003
Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine
MJ Rubchak
Berghahn Books, 2011
312011
Жінки в політиці: міжнародний досвід для України
Я Свердлюк, С Оксамитна
К.: Атіка, 2006
29*2006
Соціально-класові засади освітньої нерівності в Україні
С Оксамитна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 116-136, 2006
28*2006
Регіональний поділ України на президентських виборах–2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій
СМ Оксамитна, ВЄ Хмелько
Наукові записки. Національний університет Києво-Могилянська Академія 46, 3-10, 2005
26*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20