Подписаться
Огданська Ольга Дмитрівна
Огданська Ольга Дмитрівна
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків
О Штанько
Академічний огляд 2 (39), 170-175, 2013
152013
Сучасні проблеми валютного регулювання в Україні
ОД Трифонова, ОО Горпинич
Молодий вчений, 1333-1337, 2017
62017
Глобалізаційно-інформаційні детермінанти розвитку фондових ринків
О Трифонова
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных …, 2011
42011
Наслідки процесів глобалізації для економіки України
ОД Трифонова, ВВ Таран
Young 40 (12.1), 2016
22016
Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні
О Штанько
Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму 6 (1), 394-399, 2013
22013
Рецесія на фондовому ринку Китаю: прояви, причини виникнення та наслідки
ОД Трифонова, ОО Балаш
Молодий вчений, 1079-1084, 2017
12017
Вплив глобалізації на фінансові ринки
О Трифонова
Вісник Дніпропетровський унівеситет. Серія: світове господарство і …, 2016
1*2016
Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці
О Штанько
Вісник Дніпропетровський унівеситет. Серія: світове господарство і …, 2015
12015
Системно-інформаційні індикатори формування ефективного фондового ринку в контексті глобальної конкурентоспроможності
СО Рибак, ОД Штанько
Економіка та держава, 35-36, 2011
12011
аналіз викОристання інструментів фінансОвОгО інЖинірингу на міЖнарОдних ринках
Є Тарасова, О Трифонова
Молодий вчений, 1207-1215, 2018
2018
Дослідження конкурентоспроможності українських добрив на світовому ринку
ОД Трифонова, БО Рибка
Молодий вчений, 310-315, 2018
2018
Визначення та аналіз перспектив розвитку економіки спільного користування в Україні
СО Острянин, ОД Трифонова
Бизнес Информ, 2017
2017
Порівняльний аналіз фінансових систем австраліїї та Сінгапура
МВ Борисенко, ОД Штанько
Международный научный журнал International scientific journal, 2015
2015
Тенденції та перспективи інституційного регулювання фондових ринків в Україні в умовах становлення інформаційної економіки
ОД Штанько
Ефективна економіка, http://www.ekonomy.nayka.com.ua, 2014
2014
Трансформаційні процеси на фондових ринках в умовах глобалізації
ОД Штанько
Європейський вектор економічного розвитку 2 (15), 264-271, 2013
2013
Міжнародний досвід розвитку фондових ринків на сучасному етапі
О Трифонова
Стратегія розвитку України(економіка, соціологія, право), 126-131, 2009
2009
Інституційний вплив на стан та параметри діяльності фондових ринків
О Трифонова
Стратегія розвитку України(економіка, соціологія, право), 122-128, 2008
2008
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОД Огданська, ОВ Цибульник
Редакційна колегія, 32, 0
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
КП Присяжна, О Гончара, ОД Трифонова
ББК 65я431 ISSN 2522-963X, 127, 0
Довідка про авторів
ОО Вознюк, ОВ Дзяд, СО Гапоненко, ДО Ільницький, НО Краснікова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20