Підписатись
Наталія Слухай | Наталья Слухай | Natalia Slukhai | Nataliia Slukhai | Н.Слухай | Н.В.Слухай  | Н.В
Наталія Слухай | Наталья Слухай | Natalia Slukhai | Nataliia Slukhai | Н.Слухай | Н.В.Слухай | Н.В
Інші іменаNataliia Slukhai
Professor of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етноконцепти та міфологія східних слов'ян в аспекті лінгвокультурології
Н Слухай
Київський університет, 2005
100*2005
Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні: навчальний посібник
НВ Слухай, ОС Снитко, ТП Вільчинська
992011
Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену
Н Слухай
Мовні і концептуальні картини світу, 462-470, 2002
902002
Суггестия и коммуникация: лингвистическое программирование поведения человека:
Н Слухай
442012
Художественный образ в зеркале мифа этноса: М
НВ Слухай
Лермонтов, Т. Шевченко, 1995
361995
Художественный образ в аспекте лингвистики текста
Н Слухай
302000
Лингвистика сферы сакрального: русская культурноязыковая традиция (введение)
Н Слухай
Біблія і культура, 116-124, 2008
282008
Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка
Н Слухай, Ю Мосенкіс
262006
Світ сакрального слова Тараса Шевченка
Н Слухай
242011
Міфопоетичний словник східних слов'ян
Н Слухай
241999
Лингвистические аспекты нейминга
Н Слухай
Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти, 397-405, 2009
212009
Міфологічні джерела прагматикону текстів масмедіа
Н Слухай
212004
Основные направления осмысления культурно-языкового феномена «концепт» в современной русистике
Н Слухай
Русское слово в мировой культуре : Матер. Х конгресса МАПРЯЛ (Санкт …, 2003
202003
Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко,
Н Слухай
141995
Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук
Н Слухай
Шевченкознавчі студії, 236-248, 2011
122011
Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні
НФ Зайченко, НВ Слухай, ОГ Чумак
122002
Когнiтологiя та концептологiя в лiнгвiстичному висвiтленнi: навчальний посiбник
НВ Слухай, ОС Снитко, ТП Вiльчинська
102011
Психосемантика нейма (на материале русскоязычных имен коммерческой сферы)
Н Слухай
Мовні і концептуальні картини світу, 278-284, 2010
102010
Етноконцепти та мiфологiя схiдних слов'ян в аспектi лiнгвокультурологiї
НВ Слухай
92005
Міфопоетична мова етносу: деякі ознаки і типи значень
Н Слухай
Вісник Київського інституту “Слов’янський університет", 77-90, 1999
91999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20