Подписаться
Ростислав Андрійович Калюжний
Ростислав Андрійович Калюжний
Національний авіаційний університет, професор кафедри теорії та історії держави і права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України: навч. посіб.
ГГ Забарний, РА Калюжний, ВК Шкарупа
К.: Вид-во Палівода АВ, 2003
1092003
Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов, РА Калюжний
Право і суспільство, 3-12, 2009
502009
Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування
М Швець, Р Калюжний, В Гавловський, В Цимбалюк
Право України, 88-91, 2001
502001
Деліктний феномен в адміністративному праві України
РА Калюжний, ОВ Негодченко
492005
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах
РА Калюжний, ОФ Андрійко, МВ Коваль
492003
Римське приватне право: підруч. для вищ. навч. закл
РА Калюжний, ВМ Вовк
К.:«МП Леся, 2014
472014
Римське право–доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім ‘ї та Україні
РА Калюжний, ОВ Шмоткін
392008
Римське приватне право
РА Калюжний, ВМ Вовк
Підручник для вищ. навч. закл.–К.:«МП Леся», 2014.–240 с., 2014
372014
Адміністративне право України:[посібник для підготовки до іспитів]
ГГ Забарний, РА Калюжний, ОВ Терещук, ВК Шкарупа
К.: Вид. Паливода АВ, 2001
372001
Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар
РА Калюжний, АТ Комзюк, ОО Погрібний
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
362008
Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: монографія
ТО Коломоєць, ДС Астахов
Запоріжжя: ЗНУ, 2011
332011
Питання концепції реформування інформаційного законодавства України.
РА Калюжний, ГМ Цимбалюк В
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації …, 2000
302000
ПРАВОВІ СТИМУЛИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ.
РА Калюжний, ТО ОЯ Лапка
Правові стимули в механізмі правового стимулювання.–К.:«МП Леся», 2013.–204 с., 2013
262013
Основи держави і права: навч. посіб.
ГГ Забарний, РА Калюжний, ВК Шкарупа
К.: Либідь, 2001
252001
Зловживання правом: сутність та шляхи протидії.
РА Калюжний, ІГ Андрущенко
Бюлетень Міністерства юстиції України.–2006.–№ 8 (58).–С. 16-22., 2006
232006
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ.
РА Калюжний, ІП Кушнір
Правове забезпечення взаємодії публічної адміністрації у прикордонній сфері …, 2015
222015
Основи римського приватного права: курс лекцій
РА Калюжний, ЮВ Ящуринський
Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал, 2011
22*2011
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права
МЯ Швець, РА Калюжний
Ужгород: ІВА.–2003.–240 с, 2003
212003
Загальна теорія держави і права: навчальний посібник
РА Калюжний, СМ Тимченко, НМ Пархоменко, СМ Лягуша
Київ: Видавець ПАЛИВОДА АВ, 2007
182007
Інформаційне забезпечення управлінської діяльності і умовах інформатизації організаційно-правові питання теорії і практики
РА Калюжний
Калюжний Ростислав Андрійович, 2002
172002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20