Viktoriia Kremen  (Вікторія Кремень, Виктория Кремень)
Viktoriia Kremen (Вікторія Кремень, Виктория Кремень)
Doctor of Economics, Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси
ВМ Кремень, ОІ Кремень
Центр учбової літератури, 2012
542012
Оцінка фінансової стійкості підприємства
ВМ Кремень, СЯ Щепетков
Національна академія управління, 2011
472011
Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
Фінанси України, 34-42, 2009
252009
Особливості використання концепції „bancassurance” у діяльності фінансових конгломератів
ВМ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
222008
Фінансова статистика
КОІ Кремень В.М.
Центр учбової літератури, 2014
212014
Освіта і наука визначають авторитет держави
В Кремень
Наук.-метод. журн.“Фізичне виховання в школі, 3-8, 2002
202002
Розвиток bancassurance: досвід європейських країн та України
ВМ Кремень
172011
Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України: дис... канд. екон. наук: 08.00.08. – Суми, 2009.
ВМ Кремень, ВМ Кремень, VM Kremen
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
172009
Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
О Козьменко
Національний банк України, 2009
142009
Категорія „фінансовий механізм”: науково-методичні підходи до тлумачення сутності
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень
Подільський державний аграрно-технічний університет; ПВНЗ" Хмельницький …, 2012
132012
Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку
ВМ Кремень
Національна академія управління, 2009
132009
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні
ВМ Кремень
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
112008
Дискримінантна модель визначення імовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі України
ВМ Кремень, АН Омардібірова
Економічний простір, 204-213, 2013
72013
Особливості оцінювання розвитку фінансового сектора України
ВМ Кремень, АЮ Семеног
72013
Міжнародні фінансові конгломерати на страховому ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
72013
Фінансові конгломерати в системі фінансових посередників
ВМ Кремень
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр 25 …, 2009
72009
Світові тенденції консолідації регулювання фінансового ринку
ВМ Кремень
Матеріали ІІІ Міжнародної науко-во-практичної конференції “Сучасні проблеми …, 2008
72008
Співвідношення між поняттям “фінансовий нагляд” та поняттями “фінансове регулювання” і “фінансовий контроль”
ВМ Кремень
" ІНЖЕК", 2014
52014
Науково-методичні підходи до визначення сутності та мети фінансового нагляду
ВМ Кремень
Бізнес Інформ, 381-385, 2013
52013
Оценка финансовой устойчивости предприятия
ВМ Кремень, СЯ Щепетков
Актуальні проблеми економіки, 107-116, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20