Viktoriia Kremen  (Вікторія Кремень, Виктория Кремень)
Viktoriia Kremen (Вікторія Кремень, Виктория Кремень)
Doctor of Economics, Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка фінансової стійкості підприємства
ВМ Кремень, СЯ Щепетков
Національна академія управління, 2011
502011
Фінанси
ВМ Кремень, ОІ Кремень
Центр учбової літератури, 2012
432012
Нові вимоги до освіти та її змісту
В Кремень
Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму …, 2007
292007
Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
М-во фінансів України, 2009
262009
Фінансова статистика
КОІ Кремень В.М.
Центр учбової літератури, 2014
25*2014
Освіта і наука визначають авторитет держави
В Кремень
Наук.-метод. журн.“Фізичне виховання в школі, 3-8, 2002
232002
Особливості використання концепції „bancassurance” у діяльності фінансових конгломератів
ВМ Кремень
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2008
202008
Сучасна філософія освіти і педагогічна наука/Василь Кремень
В Кремень
Педагогіка і психологія професійної освіти, 11-20, 2002
192002
Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України: дис... канд. екон. наук: 08.00.08. – Суми, 2009.
ВМ Кремень, ВМ Кремень, VM Kremen
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
182009
Розвиток bancassurance: досвід європейських країн та України
ВМ Кремень
162011
Критерії ідентифікації фінансового конгломерату: вітчизняний та європейський підходи
О Козьменко
Національний банк України, 2009
162009
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні
ВМ Кремень
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
152008
Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку
ВМ Кремень
Національна академія управління, 2009
142009
Категорія „фінансовий механізм”: науково-методичні підходи до тлумачення сутності
ВМ Кремень, ОІ Кремень
Подільський державний аграрно-технічний університет; ПВНЗ" Хмельницький …, 2012
132012
Міжнародні фінансові конгломерати на страховому ринку України
ІО Школьник, ВМ Кремень
92013
Фінансові конгломерати в системі фінансових посередників
ВМ Кремень
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр 25 …, 2009
82009
Scientific approach to assessing the independence of financial supervision
VM Kremen, MM Brychko, O Kremen
Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 1 (24), 383-391, 2018
72018
Особливості оцінювання розвитку фінансового сектора України
ВМ Кремень, АЮ Семеног
72013
Дискримінантна модель визначення імовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі України
ВМ Кремень, АН Омардібірова
Економічний простір, 204-213, 2013
62013
Особливості професійної діяльності фахівців з фінансів
ВМ Кремень
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20