Veronika Dzhagan
Veronika Dzhagan
Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гриби природних зон Криму
ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
43*2004
Fungi of the Crimean peninsula
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
MG Kholodny Institute of Botany, 452, 2004
33*2004
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
28*2009
Гриби України / Fungi of Ukraine
ТВ Андріанова, ВП Гайова, ВП Гелюта, ІО Дудка, ВП Ісиков, ...
http://www. cybertruffle. org. uk/ukrafung/ukr [веб-сайт, версія 1.00], 2006
26*2006
Ботаніка. Водорості та гриби
ІЮ Костіков, ВВ Джаган, ЕМ Демченко, ОА Бойко, ВР Бойко, ...
Водорості та гриби: навчальний посібник/ІЮ Костіков [та ін.]. К.: Арістей, 2006
21*2006
Карботрофні дискоміцети Українських Карпат
Ю Щербакова, В Джаган
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 118-126, 2013
72013
Гриби України, атлас-довідник
ММ Сухомлин, ВВ Джаган
Країна мрій, 2013
6*2013
Миксомицеты Ялтинского горно-лесного заповедника / Myxomycetes of the Yalta mountain-forest nature reserve (Ukraine, Crimea)
ИА Дудка, ВВ Кузуб, ЕА Романенко
Микол. и фитопатол 33 (5), 307-315, 1999
6*1999
New for Ukraine species of the Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) from the Svydovets mountain range (Carpathian Biosphere Reserve)
VV Dzhagan, YV Scherbakova
Укр. ботан. журн 70 (3), 405-410, 2013
52013
Сумчастi макромiцети з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор ‘я
ОА Бабенко, ФП Ткаченко, ВВ Джаган, МО Зикова
Чорноморськ. бот. ж. 7 (3), 283-291, 2011
5*2011
Дискоміцети національного природного парку «Голосіївський»
МО Зикова, ВВ Джаган
Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Біологія 57, 9-12, 2011
52011
Гриби Канівського природного заповідника
ВВ Джаган, ММ Пруденко, ВП Гелюта
К.: ВПЦ «Київський університет, 2008
52008
Electronic distribution maps of Ukrainian fungi
DW Minter, VP Hayova, TJ Minter, YY Tykhonenko, TV Andrianova, ...
52004
Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника
ВВ Джаган, ЮВ Щербакова
Укр. ботан. журн.—2012.—69, 721-728, 2012
42012
Перша знахідка Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds.(Corticiaceae) в Україні / The first find of Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds.(Corticiaceae) in Ukraine
ОЮ Акулов, ВВ Джаган, ОО Сенчило, ММ Сухомлин
Український ботанічний журнал, 898-905, 2010
4*2010
Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку Синевир
МО Зикова, ВВ Джаган, ІО Дудка
Український ботанічний журнал, 510-515, 2016
32016
Hydnotrya bailii Soehner (Ascomycota, Pezizales), a new hypogeous fungus for the Ukraine
V Dzhagan, P Alvarado, Y Shcherbakova
Nova Hedwigia, 259-263, 2015
32015
Нові знахідки макроміцетів, занесених до «Червоної книги України»
ВВ Джаган, МП Придюк, ОО Сенчило
Український ботанічний журнал, 2010
3*2010
Видовий склад грибів урочища Холодний Яр
ММ Пруденко, ВВ Джаган
ÇÀÏβÄÍÀ ÑÏÐÀÂÀ, 21, 2005
32005
Нові та рідкісні для України види дискоміцетів з Криму
ВВ Кузуб, ВП Гайова
Укр. ботан. журн.—2001.—58 4, 447-455, 2001
32001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20