Veronika Dzhagan
Veronika Dzhagan
Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гриби природних зон Криму
ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
34*2004
Fungi of the Crimean peninsula
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
MG Kholodny Institute of Botany, 452, 2004
29*2004
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
27*2009
Ботаніка. Водорості та гриби
ІЮ Костіков, ВВ Джаган, ЕМ Демченко, ОА Бойко, ВР Бойко, ...
Водорості та гриби: навчальний посібник/ІЮ Костіков [та ін.]. К.: Арістей, 2006
242006
Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку Деснянсько-Старогутського
ВВ ІО Дудка, МП Придюк, ЮІ Голубцова, ТВ Андріанова, КК Карпенко, Джаган
Український ботанічний журнал, 462-464, 2011
132011
Гриби України / Fungi of Ukraine
ТВ Андріанова, ВП Гайова, ВП Гелюта, ІО Дудка, ВП Ісиков, ...
http://www. cybertruffle. org. uk/ukrafung/ukr [веб-сайт, версія 1.00], 2006
10*2006
Карботрофні дискоміцети Українських Карпат
Ю Щербакова, В Джаган
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 118-126, 2013
72013
Гриби України, атлас-довідник
ММ Сухомлин, ВВ Джаган
Країна мрій, 2013
6*2013
Гриби Канівського природного заповідника
ВВ Джаган, ММ Пруденко, ВП Гелюта
К.: ВПЦ «Київський університет, 2008
6*2008
Миксомицеты Ялтинского горно-лесного заповедника / Myxomycetes of the Yalta mountain-forest nature reserve (Ukraine, Crimea)
ИА Дудка, ВВ Кузуб, ЕА Романенко
Микол. и фитопатол 33 (5), 307-315, 1999
6*1999
New for Ukraine species of the Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) from the Svydovets mountain range (Carpathian Biosphere Reserve)
VV Dzhagan, YV Scherbakova
Укр. ботан. журн 70 (3), 405-410, 2013
52013
Сумчастi макромiцети з порядку Pezizales Пiвнiчного Причорномор ‘я
ОА Бабенко, ФП Ткаченко, ВВ Джаган, МО Зикова
Чорноморськ. бот. ж. 7 (3), 283-291, 2011
5*2011
Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) зі Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника
ВВ Джаган, ЮВ Щербакова
Укр. ботан. журн.—2012.—69, 721-728, 2012
42012
Дискоміцети національного природного парку «Голосіївський»
М Зикова, ВВ Джаган
Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Біологія 57, 9-12, 2011
42011
Перша знахідка Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds.(Corticiaceae) в Україні / The first find of Laetisaria fuciformis (McAlpine) Burds.(Corticiaceae) in Ukraine
ОЮ Акулов, ВВ Джаган, ОО Сенчило, ММ Сухомлин
Український ботанічний журнал, 898-905, 2010
4*2010
Electronic distribution maps of Ukrainian fungi
DW Minter, VP Hayova, TJ Minter, YY Tykhonenko, TV Andrianova, ...
42004
Hydnotrya bailii Soehner (Ascomycota, Pezizales), a new hypogeous fungus for the Ukraine
V Dzhagan, P Alvarado, Y Shcherbakova
Nova Hedwigia, 259-263, 2015
32015
Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику
В Джаган, Ю Щербакова, О Сенчило
Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 70, 59-66, 2015
32015
Перші відомості про дискоміцети Ічнянського національного природного парку
ВВ Джаган, ІО Дудка
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2009
32009
Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні / First records of a powdery mildew fungus Sawadaea bicornis (Wallr …
ВП Гелюта, ВВ Джаган, ОО Сенчило
Інтродукція рослин, 64-69, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20