Follow
Барна М. М. / Barna Mykola / https://orcid.org/0000-0002-6460-6058
Барна М. М. / Barna Mykola / https://orcid.org/0000-0002-6460-6058
Full Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка вчителів біології: компетентнісний підхід
ЛС Барна, ММ Барна, АВ Степанюк
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального…, 2006
172006
Ключі до подолання педагогічних стереотипів: навчально-методичний посібник
ММ Барна, ГА Бущак, ОВ Волощенко, НМ Калька
Тернопіль: астон, 2008
132008
Дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та його використання у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну
ММ Барна, ЛС Барна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
122014
Біологія
ІВ Барна, ММ Барна, ЛС Барна
Задачі та розв’язки: навчальний посібник/Барна ІВ, Барна ММ, Барна ЛС…, 2005
122005
Біологія. Задачі та розв’язки:[навч. посіб.]
ІВ Барна
Тернопіль: Мандрівець, 2005
112005
Вивчення репродуктивної біології видів родини вербових Salicaceae Mirb.
ММ Барна
Наук. запис. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер 4, 3-10, 1997
111997
Професійний портрет сучасного вчителя біології
Н Грицай
Педагогіка і психологія професійної освіти, 39-48, 2014
92014
Навчальні заняття з біології: можливі варіанти
ММ Барна, ЛС Барна, ГФ Яцук
Тернопіль: Астон, 2005
82005
Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.)
ММ Барна
ступеня доктора біол. наук: спец. 03.00. 05 Ботаніка/ММ Барна, 2002
72002
Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.): дис. на здобуття наук. ступеня. доктора біол. наук: 03.00. 05/Микола Миколайович Барна
ММ Барна
Тернопіль, 2001
72001
Явище однодомності та біологія цвітіння видів роду Salix L
ММ Барна, МІ Шанайда
Наук, записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біологія, 4, 1999
71999
Формування квіток та біологія цвітіння видів роду Sflix L
ММ Барна, МІ Адамів
Карпати, 1998
71998
та ін. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення
ММ Барна, ЛП Царик, ВМ Черняк
Тернопіль: Лілея, 1997
71997
Закладання бруньок та органогенез репродуктивних структур видів родини вербових
ММ Барна
Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу: Респ. міжв. зб. наук. пр…, 1991
71991
Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки
Т Завгородня, І Стражнікова
Історико-педагогічний альманах, 2012
62012
1. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії
ММ Барна
К.: Академія, 1997
61997
Червонокнижні рослини Голицького ботанічного заказника та їх охорона
ММ Барна, ЛС Барна, РЛ Яворівський, НВ Герц, ОБ Мацюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
52014
Кімнатні рослини у навчально-виховному процесі з біології: навчальний посібник
ММ Барна, ЛС Барна, ОО Семенів, ГФ Яцук
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
52006
Особливості формування репродуктивних структур у деяких видів роду Saliх L.
ММ Барна, МІ Адамів
Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер. біол, 10-13, 1997
51997
Особливості формування чоловічих генеративних структур у видів роду Salix L.
ММ Барна, МІ ІШанайда
Наук. запис. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер 4, 3-7, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20