Підписатись
Барна М. М. / Barna Mykola / https://orcid.org/0000-0002-6460-6058
Барна М. М. / Barna Mykola / https://orcid.org/0000-0002-6460-6058
Full Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка вчителів біології: компетентнісний підхід
ЛС Барна, ММ Барна, АВ Степанюк
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального …, 2006
172006
Дендрарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та його використання у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну
ММ Барна, ЛС Барна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
122014
Ключі до подолання педагогічних стереотипів: навчально-методичний посібник
ММ Барна, ГА Бущак, ОВ Волощенко, НМ Калька
Тернопіль: астон, 2008
122008
Біологія
ІВ Барна, ММ Барна, ЛС Барна
Задачі та розв’язки: навчальний посібник/Барна ІВ, Барна ММ, Барна ЛС …, 2005
112005
Біологія. Задачі та розв’язки:[навч. посіб.]
ІВ Барна
Тернопіль: Мандрівець, 2005
112005
Вивчення репродуктивної біології видів родини вербових Salicaceae Mirb.
ММ Барна
Наук. запис. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер 4, 3-10, 1997
111997
Навчальні заняття з біології: можливі варіанти
ММ Барна, ЛС Барна, ГФ Яцук
Тернопіль: Астон, 2005
82005
Явище однодомності та біологія цвітіння видів роду Salix L
ММ Барна, МІ Шанайда
Наук, записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біологія, 4, 1999
81999
Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.): дис. на здобуття наук. ступеня. доктора біол. наук: 03.00. 05/Микола Миколайович Барна
ММ Барна
Тернопіль, 2001
72001
Формування квіток та біологія цвітіння видів роду Salix L.
ММ Барна
Наук. вісн. Ужгор. держ. ун–ту. Сер. Біол.—1998.—Вип 5, 7-9, 1998
71998
та ін. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення
ММ Барна, ЛП Царик, ВМ Черняк
Тернопіль: Лілея, 1997
71997
Закладання бруньок та органогенез репродуктивних структур видів родини вербових
ММ Барна
Охорона, вивчення і збагачення рослинного світу: Респ. міжв. зб. наук. пр …, 1991
71991
Професійний портрет сучасного вчителя біології
Н Грицай
Педагогіка і психологія професійної освіти, 39-48, 2014
62014
Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.)
ММ Барна
ступеня доктора біол. наук: спец. 03.00. 05 «Ботаніка»/ММ Барна, 2002
62002
1. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії
ММ Барна
К.: Академія, 1997
61997
Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки
Т Завгородня, І Стражнікова
Історико-педагогічний альманах, 2012
52012
Кімнатні рослини у навчально-виховному процесі з біології: навчальний посібник
ММ Барна, ЛС Барна, ОО Семенів, ГФ Яцук
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006
52006
Особливості формування репродуктивних структур у деяких видів роду Saliх L.
ММ Барна, МІ Адамів
Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер. біол, 10-13, 1997
51997
Порівняльно-екологічні дослі дження бука європейського на Поділлі, Розточчі і в Кар патах: Мат-ли до вивчення природ. ресурсів Поділля
СМ Стойко, ММ Барна
Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля.–Тернопіль-Кременець, 135-141, 1963
51963
Особливості формування чоловічих генеративних структур у видів роду Salix L.
ММ Барна, МІ ІШанайда
Наук. запис. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер 4, 3-7, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20