Підписатись
Тетяна Щербакова
Тетяна Щербакова
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології
ТО Черевченко, ТМ, Рахметов, ДБ, Гапоненко, МБ та ін. Щербакова
монографія/ТМ Черевченко.–К.: Фітосоціоцентр 432, 2012
262012
Збереження, поповнення генофонду та інвентаризація колекцій квітниково-декоративних рослин родівHemerocallis L., Heuchera L., Lilium L.
ТО Щербакова
Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та …, 2012
26*2012
Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика
ДБ Рахметов, ТО Щербакова, СД Рахметов
Київ: Фітосоціоцентр, 2015
92015
Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика
Р ДБ, ТО Щербакова, РС Д.
К.: Фітосоціоцентр, 2015
9*2015
Методика проведення експертизи сортів проса прутоподібного (Panicumvirgatum L.) на відмінність, однорідність і стабільність
МВ Роїк, Д Рахметов, С Гончаренко, В Курило, МБЯ Гументик, ...
ДБ Рахметов, 2014
92014
Miscanthus in Ukraine: introduction, biology, bioenergetics
DB Rakhmetov, TO Shcherbakova, SD Rakhmetov
Phytosociocenter, Kiev, 2015
52015
Перспективні енергетичні рослини роду Miscanthus Anderss., інтродуковані в Національному ботанічному саду ім. ММ Гришка НАН України
ДБ Рахметов, ТО Щербакова, СО Рахметова
Інтродукція рослин, 3-18, 2015
52015
Kolektsiinyi fond kvitnykovo-dekoratyvnykh roslyn Natsionalnoho botanichnoho sadu im
VF Horobets, SP Mashkovska, YV Buidin
MM Hrysh ka NAN Ukrayiny: kataloh roslyn [Collection fund of flo wer and …, 2008
52008
Флаваноиды интродуцированных видов рода Echinacea Moench
ЭА Головко, СП Машковская, ТА Щербакова
С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы Международной научной …, 2003
52003
Особливості будови пагонів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу та Поліссі України
ТО Щербакова, ДБ Рахметов
Plant varieties studying and protection 13 (1), 85-88, 2017
32017
Perspektyvni energetychni roslyny rodu Mis canthus Anderss., introdukovani v Nacionalnomu botanichnomu sadu im. MM Gryshka NAN Ukrayiny [High-potential energy plants of …
DB Rakhmetov, TO Scherbakova, SO Rakhmetova
32015
Колекційний фонд квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. ММ Гришка НАН України. Каталог рослин
Тернопіль: Медобори, 2008
3*2008
Аллелопатические свойства семянок видов рода Echinacea Moench
ТА Щербакова
С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы Междунар. науч. конф., Полтава, 7-11, 2003
32003
Алелопатичні властивості інтродукованих видів роду Ехінацея (Echinacea Moench)
ТО Щербакова
—Київ, 2004.—23 с, 0
3
Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv miskantusu hihantskoho (Miscanthus× giganteus JM Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize) na vidminnist, odnoridnist ta stabilnist [The …
VO Zinchenko, MV Roik, DB Rakhmetov, SM Hontarenko, ...
Vinnytsia: Nilan-LTD.[in Ukrainian], 2016
22016
Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv miskantusu tsukrokvitkovoho (Miscanthus sacchariflorus (Maxim) Benth.) na vidminnist, odnoridnist ta stabilnist [The method of …
MV Roik, DB Rakhmetov, CM Hontarenko, TO Shcherbakova, VL Kurylo, ...
Vinnytsia: Nilan-LTD.[in Ukrainian], 2016
22016
Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv miskantusu kytaiskoho (Miscanthus sinensis Anderss.) na vidminnist, odnoridnist ta stabilnist [The method of examination of Miscanthus …
MV Roik, DB Rakhmetov, CM Hontarenko, TO Shcherbakova, VL Kurylo, ...
Vinnytsia: Nilan-LTD.[in Ukrainian], 2016
22016
Morfologіchnі osoblivostі monokarpіchnih pagonіv vidіv rodu Miscanthus Anderss. u zv’jazku z іntrodukcіeju v Lіsostepu ta Polіssі Ukraini [The morphological peculiarities of …
TO Shherbakova, DB Rahmetov
Іntrodukcіja roslin [Plant Introduction], 3-9, 2014
22014
Декоративные особенности видов и сортов рода Miscanthus Anderss.
ТА Щербакова
Материалы VI международной научной конференции «Цветоводство: традиции и …, 2013
22013
Хохло ва ІГ, Юношева ОП Мікробні угруповання та біологічна активність ризосфери різних видів ехінацеї
НЕ Елланська, ТО Щербакова
Інтродукція рослин, 65-69, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20