Лещук Віктор Пилипович (Leshchuk Viktor, Лещук Виктор Филлиппович)
Лещук Віктор Пилипович (Leshchuk Viktor, Лещук Виктор Филлиппович)
професор кафедри фінансів субєктів господарювання і страхування, Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
622014
Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової економіки
ВП Лещук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
182010
Фінанси: навч. посіб
ЛО Вдовенко, НМ Сушко, НД Фаюра
К.: Центр учбової літератури, 2010
172010
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА И ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВП Лещук, ОН Полинкевич, ЛИ Ищук
Економiчний часопис-XXI 1 (1-2), 57-61, 2015
112015
Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств
ВМ Нижник, ВП Лещук
Актуальні проблеми економіки, 173-177, 2015
82015
Теоретичний аспект ефективності використання основних фондів
ВП Лещук, НО Колодійчук
Економічні науки. Зб. наук. праць, 227-235, 2007
82007
STRATEGY OF ENGINEERING ENTERPRISES'BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN REENGINEERING AND REDESIGN.
V Leshchuk, O Polinkevych, L Ishchuk
Economic Annals-XXI, 2015
62015
Фінанси
НЯ Кравчук, ВП Горин, ТБ Ясеновська
Економічна думка, 2008
62008
Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління
ВІ Кравчук, ВИ Кравчук
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
42017
Етапи наближення України до ЄС
ТЛ Никитюк, ВП Лещук
Економічні науки. Сер.: Економічна теорія та економічна історія, 184-190, 2013
32013
Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування
LI Viktor Leshchuk, Oksana Polinkevych
Summary/Abstract: Introduction. The choice of strategy is an important …, 2015
2*2015
Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу.
ВП Лещук, СВ Бруснюк
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (6 (51)), 2014
22014
Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в північній Африці
М Онищук, В Лещук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
22012
Формування кластерних структур у Волинській області
ВП Лещук, СВ Буснюк
Бізнес Інформ, 93-96, 2012
22012
Роль фінансового капіталу у формуванні інтегрованих структур бізнесу
ВП Лещук
Видавництво Львівської політехніки, 2010
22010
Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці
ВП Лещук
Актуальні проблеми економіки, 34-38, 2015
12015
Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі
ВП Лещук
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
12014
Еволюція теорії соціального ринкового господарства
ВП Лещук, АЮ Павлів
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія, 89-101, 2014
12014
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
ВП Лещук
Економічний форум, 389-396, 2012
12012
Фінансово-промислові групи в реалізації інвестиційних проектів
ВП Лещук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 237-241, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20