Лещук Віктор Пилипович (Leshchuk Viktor, Лещук Виктор Филиппович)
Лещук Віктор Пилипович (Leshchuk Viktor, Лещук Виктор Филиппович)
професор кафедри фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського національного
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
ОМ Кравчук, ВП Лещук
772009
Фінанси: навч. посіб
ЛО Вдовенко, НМ Сушко, НД Фаюра
К.: Центр учбової літератури, 2010
35*2010
Фінансова глобалізація в умовах глобалізації світової економіки
ВП Лещук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
252010
Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств
ВП Клочан
Економіка АПК, 86-88, 2009
23*2009
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА И ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВП Лещук, ОН Полинкевич, ЛИ Ищук
Економiчний часопис-XXI, 57-61, 2015
152015
Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств
ВМ Нижник, ВП Лещук
Актуальні проблеми економіки, 173-177, 2015
132015
STRATEGY OF ENGINEERING ENTERPRISES'BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN REENGINEERING AND REDESIGN.
V Leshchuk, O Polinkevych, L Ishchuk
Economic Annals-XXI, 2015
112015
Теоретичний аспект ефективності використання основних фондів
ВП Лещук, НО Колодійчук
Економічні науки: Зб. наук. праць, 227-235, 2007
112007
Фінанси
ОМ Кравчук, ЮМ Барський, НА Вахновська, МВ Демидович, ВЮ Дорош, ...
Луцький національний технічний університет, 2010
72010
Етапи наближення України до ЄС
ТЛ Никитюк, ВП Лещук
Економічні науки. Сер.: Економічна теорія та економічна історія, 184-190, 2013
42013
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
ВП Лещук
Економічний форум, 389-396, 2012
42012
Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку: моногр.
ВП Лещук
ВП Лещук–Луцьк:[б. в.], 2011.–474 с, 2011
42011
Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу.
ВП Лещук, СВ Бруснюк
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (6 (51)), 2014
32014
Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі
ВП Лещук
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
3*2014
Формування кластерних структур у Волинській області
ВП Лещук, СВ Буснюк
Бізнес Інформ, 93-96, 2012
32012
Стратегія управління бізнес-процесами машинобудівних підприємств через реінжиніринг та перепроектування
LI Viktor Leshchuk, Oksana Polinkevych
Summary/Abstract: Introduction. The choice of strategy is an important …, 2015
2*2015
Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці
ВП Лещук
Актуальні проблеми економіки, 34-38, 2015
22015
Еволюція теорії соціального ринкового господарства
ВП Лещук, АЮ Павлів
Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія, 89-101, 2014
22014
Особливості санаційних процесів у банківській системі України в умовах глобалізації
Л Лук’яненко, В Кабай
Ринок цінних паперів України, 11-16, 2013
22013
Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в північній Африці
М Онищук, В Лещук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20