Гриценко П.О.
Гриценко П.О.
Доцент кафедри патологічної анатомії, Дніпропетровська медична академія
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Использование онкомаркеров в морфологической диагностике эпителиальных опухолей щитовидной железы
ОО Бондаренко, ІС Шпонька, ПО Гриценко
Морфологiя 3 (2), 12-16, 2009
62009
Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти
ПО Гриценко
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 2007
62007
Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОА Алєксєєнко
Медичні перспективи 23 (1), 2018
42018
Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОВ Ковтуненко
Морфологія, 95-101, 2007
32007
Дiагностика та прогноз перебiгу плоскоклiтинних ракiв гортанi: iмуноморфологiчнi аспекти
ПО Гриценко
22007
Морфологічна характеристика ран у хворих цукровим діабетом на фоні вакуум-терапії
ОМ Бєсєдін, КВ Циганков, ПО Гриценко
Харківська хірургічна школа, 51-57, 2016
12016
Клітинні перетворення в ранах у хворих із синдромом діабетичної стопи на фоні вакуум-терапії
OM Besedin, KV Tsygankov, IV Kuzhevsky, PO Gritsenko
Morphologia 9 (2), 18-23, 2015
12015
Результати гістологічних досліджень біоптатів слизової піхви та зв'язок матки у жінок з рецидивом генітального пролапсу
РМ Банахевич, ПО Гриценко
Морфологія, 16-20, 2014
12014
Обґрунтування ранніх лапароскопічних операцій при гострому калькульозному холециститі
ОБ Кутовий, АВ Мартемянов, ПО Гриценко, ОС Губар, ЮІ Кучер, ...
Шпитальна хірургія, 33-35, 2012
12012
Прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані на підставі визначення імуногістохімічного профілю
ПО Гриценко
Морфологія 1 (4), 21-26, 2007
12007
МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОСТЕЙ У МУЖЧИН В СОЧЕТАНИИ С ПОВЫШЕНИЕМ СЫВОРОТОЧНОГО PSA С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ КАРЦИНОМ НЕИЗВЕСТНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, МЮ Петрова
Патологiя, 67-72, 2019
2019
Карциноми невідомої первинної локалізації з ізольованим одностороннім ураженням пахвових лімфатичних вузлів у жінок
АВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ПВ Савченко
Morphologia, 127-132, 2018
2018
Особливості колоректального фенотипу карцином невідомої первинної локалізації
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2018
2018
Особливості клінічного перебігу, діагностики та хірургічного лікування хворих з неепітеліальними пухлинами шлунково-кишкового тракту
ОБ Кутовий, АВ Снісар, ПО Гриценко, НС Біла
Клінічна хірургія 6, 151-153, 2018
2018
Діагностика та лікування позаорганих пухлин і кіст заочеревинного простору
ОБ Кутовий, АВ Снісар, ПО Гриценко, ВІ Люлька, ГО Родинська
Клінічна хірургія 11, 45-48, 2017
2017
Морфометричний аналіз панцитокератин-позитивних неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОА Алєксєєнко
Патологія= Pathologia 14 (3), 287-292, 2017
2017
Характеристика будови мікросудинного русла дифузних гліом головного мозку
ТВ Шинкаренко, ІС Шпонька, ПО Гриценко
Сумський державний університет, 2017
2017
Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ТВ Шинкаренко
Morphologia= Морфологія 10 (3), 330-335, 2016
2016
Гастроінтестинальна стромальна пухлина великих розмірів екстрагастроінтестинальної локалізації з різними морфологічними характеристиками
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ВР Скорик
Медичні перспективи, 2015
2015
Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
ІС Шпонька, ГС Короленко, ВО Бондарєва, ПО Гриценко, ...
Медична освіта, 201-203, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20