Гриценко П.О.
Гриценко П.О.
Доцент кафедри патологічної анатомії, Дніпропетровська медична академія
No verified email
TitleCited byYear
Использование онкомаркеров в морфологической диагностике эпителиальных опухолей щитовидной железы
ОО Бондаренко, ІС Шпонька, ПО Гриценко
Морфологiя 3 (2), 12-16, 2009
52009
Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти
ПО Гриценко
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, 2007
52007
Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОВ Ковтуненко
Морфологія, 95-101, 2007
32007
Дiагностика та прогноз перебiгу плоскоклiтинних ракiв гортанi: iмуноморфологiчнi аспекти
ПО Гриценко
22007
Морфометричний аналіз панцитокератин-негативних неопластичних ушкоджень лімфатичних вузлів шиї
ОВ Пославська, ІС Шпонька, ПО Гриценко, ОА Алєксєєнко
Медичні перспективи 23 (1), 2018
12018
Морфологічна характеристика ран у хворих цукровим діабетом на фоні вакуум-терапії
ОМ Бєсєдін, КВ Циганков, ПО Гриценко
Харківська хірургічна школа, 51-57, 2016
12016
Клітинні перетворення в ранах у хворих із синдромом діабетичної стопи на фоні вакуум-терапії
OM Besedin, KV Tsygankov, IV Kuzhevsky, PO Gritsenko
Morphologia 9 (2), 18-23, 2015
12015
Результати гістологічних досліджень біоптатів слизової піхви та зв'язок матки у жінок з рецидивом генітального пролапсу
РМ Банахевич, ПО Гриценко
Морфологія, 16-20, 2014
12014
Прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані на підставі визначення імуногістохімічного профілю
ПО Гриценко
Морфологія 1 (4), 21-26, 2007
12007
Особливості клінічного перебігу, діагностики та хірургічного лікування хворих з неепітеліальними пухлинами шлунково-кишкового тракту
ОБ Кутовий, АВ Снісар, ПО Гриценко, НС Біла
Клінічна хірургія 6, 151-153, 2018
2018
Характеристика будови мікросудинного русла дифузних гліом головного мозку
ТВ Шинкаренко, ІС Шпонька, ПО Гриценко
Сумський державний університет, 2017
2017
Морфологическая характеристика первичной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы центральной нервной системы
ИС Шпонька, ПА Гриценко, ТВ Шинкаренко
Морфологiя 10 (3), 330-335, 2016
2016
Гастроінтестинальна стромальна пухлина великих розмірів екстрагастроінтестинальної локалізації з різними морфологічними характеристиками
ІС Шпонька, ПО Гриценко, ВР Скорик
Медичні перспективи, 2015
2015
Реальність, проблеми, шляхи вдосконалення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
ІС Шпонька, ГС Короленко, ВО Бондарєва, ПО Гриценко, ...
Медична освіта, 201-203, 2014
2014
Аналіз результатів дослідження біоптатів слизової піхви у жінок з рецидивом генітального пролапсу
РМ Банахевич, КБ Акимова, ПО Гриценко, ЄЮ Рожньов
Медичні перспективи 19 (2), 2014
2014
Особливості імуногістохімічної діагностики меланоцитарних новоутворень
ІС Шпонька, ОВ Пославська, ПО Гриценко, ЛІ Лимар, ВІ Шпонька
Морфологія, 91-96, 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ СУФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКА В ГОВОРАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А Мельничук, О Бондар, П Гриценко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 174, 2012
2012
Обґрунтування ранніх лапароскопічних операцій при гострому калькульозному холециститі
ОБ Кутовий, АВ Мартемянов, ПО Гриценко, ОС Губар, ЮІ Кучер, ...
Шпитальна хірургія, 33-35, 2012
2012
Об_рунтування раннiх лапароскопiчних операцiй при гострому калькульозному холециститi
ОБ Кутовий, АВ Мартемянов, ПО Гриценко, ОС Губар, ЮI Кучер, ...
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2012
2012
Імуногістохімія епітелію ектодерми раннього ембріогістогенезу
ЮА Гасюк, ДЄ Ніколенко, ЮА Гасюк, ПО Гриценко, ПА Гриценко, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20