Sereda Nataliia, Середа Наталія Вікторівна (ORCID:0000-0001-8472-0117)
Sereda Nataliia, Середа Наталія Вікторівна (ORCID:0000-0001-8472-0117)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства
ОГ Романовський, НВ Середа
Теорія і практика управління соціальними системами, 20-27, 2013
412013
Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посіб.
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ, 2013
152013
Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності
НВ Середа
142014
Моделювання діяльності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 58 с, 2015
112015
Storytelling as an instrumental component of self-presentation in business communication
G Popova, N Sereda
Теорія і практика управління соціальними системами, 16-22, 2016
102016
Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, НВ Середа
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
102013
Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX–початку XX століть)
НВ Середа
автореф. дис.… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00. 03" Музичне мистецтво …, 2004
92004
Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступ
НВ Середа
ДП" НВЦ" Пріоритети", 2016
72016
Основи паблік рилейшнз: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 8.03010201 «Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
ОГ Романовський, НВ Середа, ЄВ Воробйова
Х.: НТУ «ХПІ, 2015
72015
Моделювання діяльності фахівця
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
ЖБ Богдан, ТО Солодовник, НВ Середа
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
52017
Механізми формування якості освіти в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності
МС Астахова
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2008
42008
Роль інтонаційної виразності у професійному мовленні викладача
ІВ Ріпко, НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Жанровый канон в православной Литургии (на материале Литургии Украинских и Русских композиторов к. XIX н. XX в.)
Н Середа
Национальная музыкальная академия Украины, 2003
32003
Особливості формування основ педагогічної майстерності здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії на засадах міждисциплінарного підходу і концепції педагогіки добра …
О Романовський, О Ігнатюк, Н Середа
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-15, 2018
22018
Сторітеллінг Як Інструментальний Компонент Самопрезентації В Діловому Спілкуванні
G Popova, N Sereda
Теорія і практика управління соціальними системами 3, 2016
22016
Педагогічна етика
ОГ Романовський, НВ Середа, ОВ Квасник
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Етичні проблеми в педагогічній діяльності викладача вищої школи
НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Моделювання готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів
НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20