Sereda Nataliia, Середа Наталія Вікторівна (ORCID:0000-0001-8472-0117)
Sereda Nataliia, Середа Наталія Вікторівна (ORCID:0000-0001-8472-0117)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства
ОГ Романовський, НВ Середа
Теорія і практика управління соціальними системами, 20-27, 2013
342013
Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посіб.
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ, 2013
142013
Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності
НВ Середа
132014
Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, НВ Середа
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
102013
Storytelling as an instrumental component of self-presentation in busi-ness communication
G Popova, N Sereda
Теорія і практика управління соціальними системами, 16-22, 2016
92016
Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX–початку XX століть)
НВ Середа
автореф. дис.… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00. 03" Музичне мистецтво …, 2004
92004
Основи паблік рилейшнз: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 8.03010201 «Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
ОГ Романовський, НВ Середа, ЄВ Воробйова
Х.: НТУ «ХПІ, 2015
82015
Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступ
НВ Середа
ДП" НВЦ" Пріоритети", 2016
72016
Моделювання діяльності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 58 с, 2015
72015
Моделювання діяльності фахівця
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2015
52015
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
ЖБ Богдан, ТО Солодовник, НВ Середа
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
42017
Механізми формування якості освіти в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності
МС Астахова
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2008
42008
Роль інтонаційної виразності у професійному мовленні викладача
ІВ Ріпко, НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Жанровый канон в православной Литургии (на материале Литургии Украинских и Русских композиторов к. XIX н. XX в.)
Н Середа
Национальная музыкальная академия Украины, 2003
32003
СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ
G Popova, N Sereda
Теорія і практика управління соціальними системами, 16-22, 2016
22016
Етичні проблеми в педагогічній діяльності викладача вищої школи
НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Моделювання готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів
НВ Середа
НТУ" ХПІ", 2009
22009
Формування комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти
ЖБ Богдан, НВ Середа
Мадрид, 2020
12020
Гендерні відмінності особистісних характеристик віртуального спілкування молоді студентського віку
Т Солодовник, Ж Богдан, Н Середа
Теорія і практика управління соціальними системами, 110-121, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20