Підписатись
Бачинська Галина / Halyna Bachynska / https://orcid.org/ 0000-0001-6901-613X
Бачинська Галина / Halyna Bachynska / https://orcid.org/ 0000-0001-6901-613X
Інші іменаHalyna Bachynska
Associate professor Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину
ГВ Бачинська
Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника.–Івано-Франківськ, 2001.–19 с, 2001
9*2001
Особливості жіночого іменника
ГВ Бачинська
Укра¿ нська пропріальна лексика.-К.: Кийf, 7-11, 2000
42000
Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука
Г Бачинська, М Тишковець
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 205-216, 2019
32019
ФОНЕТИЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАГМОНІМІВ (на матеріалі кондитерських виробів)
Г Бачинская
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
32017
Derivative Potential of Unofficial Anthroponyms: Lexico-Semantic Method of Name Production
N Shulska, N Kostusiak, T Vilchynska, H Bachynska, O Verbovetska, ...
AD ALTA 13 (2, Spec. Issue XХХV), 2023
22023
Заголовок як ономастичний знак особливого типу (на матеріалі творів Ліни Костенко)
Г Бачинська, О Вербовецька
Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Сучасныя праблемы анамастыкі» (да 85 …, 2020
22020
Організація самостійної роботи студентів медичних ЗВО у вивченні української мови (за професійним спрямуванням)
Г Бачинська, М Тишковець
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 3 (21), 118-122, 2020
2*2020
УРБАНОНІМНА СИСТЕМА МІСТА ТЕРНОПОЛЯ
Г Бачинська, М Тишковець
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
22014
Processes of Local Transition of Ukraine’s Economy and Processes of Global Transition of the World Economy: Contemporary Changes in the Language Space
S Shestakova, T Levchenko, H Bachynska, T Vilchynska, O Verbovetska, ...
Postmodern Openings 13 (2), 358-383, 2022
12022
Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem
T Vilchynska, H Bachynska, O Verbovetska, I Babii, N Svystun, M Sokol
12021
Літературно-художні антропоніми як засоби творення образів у романі О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою»
ГВ Бачинська, І Рябініна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
12019
Прізвища мешканців смт. Козови Козівського району Тернопільської області з відапелятивими іменами чи прізвиськами в основі
ГВ Бачинська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 5-10, 2013
12013
Прізвища на-ич,-ович,-евич українців-переселенців з Польщі на територію Тернопільщини
ГВ Бачинська
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998
11998
Вільчинська ТП
ГВ Бачинська
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 28, 2024
2024
Productive Word-Forming Models of Surnames in Dialect Speech: Suffix Derivatives, Their Contextual Appearances and Historical Interpretation
N Shulska, N Kostusiak, D Kostusiak, R Zinchuk, I Rudianyn, T Vilchynska, ...
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 14 (1, Spec. Issue XLI), 2024
2024
Теоретико-методологічний аналіз сучасних освітніх феноменів вивчення української мовив закладах загальної середньої освіти: гейміфікація та цифровізація
ЕЯ Палихата, ГВ Бачинська
Гельветика, 2024
2024
Гуманітарно-освітній компонент у підготовці вчителя-словесника в контексті сучасних реалій
ТП Вільчинська, ГВ Бачинська, ОС Вербовецька
Растр-7, 2023
2023
ОНІМНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ ІЛЛАРІОНА ПАВЛЮКА «БІЛИЙ ПОПІЛ»
І Марцінковська, Г Бачинська
The 11th International scientific and practical conference “Integration of …, 2023
2023
CУЧАСНИЙ УРБАНОНІМНИЙ ПРОСТІР МІСТА ТЕРНОПІЛЬ.
Г БАЧИНСЬКА, О ВЕРБОВЕЦЬКА
Studia Ukrainica Posnaniensia 11 (2), 2023
2023
Концепт “війна” в українській паремійній картині світу (до 95-річчя від дня народження проф. ЛА Лисиченко)
ТП Вільчинська, ГВ Бачинська, ОС Вербовецька
Лінгвістичні дослідження, 3-16, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20