Яніна Валеріївна Карлінська
Яніна Валеріївна Карлінська
заступник директора Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід
К Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
84*2011
Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-175, 2010
172010
Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
Я Карлінська
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблема формування ціннісних …, 2008
92008
Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності
ЯВ Карлінська
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб …, 2011
52011
Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності
ЯВ Карлінська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 146-150, 2008
52008
Педагогічна техніка А.С. Макаренка та сучасні інтерактивні технології формування інформаційної компетентності студентів
ЯВ Карлінська
52008
Можливості використання Інтернет у навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів
ЯВ Карлінська
Паблік рілейшнз: український досвід (міждисциплінарні дослідження): зб …, 2008
42008
Використання ресурсів природничих музеїв для вивчення циклу природничо-наукових дисциплін в коледжі
Я Карлінська
І Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейна педагогіка в науковій …, 2019
2019
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації освітньої програми в умовах Нової української школи
Я Карлінська
ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної …, 2019
2019
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Я Карлінська
IV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми девіантної поведінки …, 2019
2019
Європейський контекст модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи
Я Карлінська
Всеукраїнська науково-практиіна конференція "Підготовка фахівців у контексті …, 2018
2018
Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи: програма конференції
Я Карлінська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018
2018
Гейміфікація як невід'ємний чинник підвищення якості освіти
Карлінська
Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного …, 2017
2017
ВПЛИВ НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Карлінська.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 2 (89), 107-112, 2016
2016
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ПОМ Березюк О.С., Власенко О.М., Башманівський О.Л., Захарчук Н.В.
1, С.115-128, 2013
2013
Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах …, 2013
2013
Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
Я Карлінська
ЖДУ ім. І. Франка, 2012
2012
Проблеми і перспективи розвитку медсестринства у світі в Україні (історичний аспект та сучасність)
В Шатило, О Горай, С Гордійчук, Я Карлінська, В О., Коваленко, К В, ...
Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи, с.5-16, 2011
2011
Становлення молодого науковця (Досвід роботи кафедри "Сестринська справа" Житомирського інституту медсестринства з обдарованою молоддю)
ВЗС Я.В.Карлінська, І.Р.Махновська
Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток дослідницьких …, 2011
2011
Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
Я Карлінська
VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20