Яніна Валеріївна Карлінська
Яніна Валеріївна Карлінська
заступник директора з навчальної роботи Університетського коледжу Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід
К Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
57*2011
Педагогічні умови формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-175, 2010
142010
Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
І. Франка, 268, 2010
72010
Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності
ЯВ Карлінська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 146-150, 2008
52008
Можливості використання Інтернет у навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів
ЯВ Карлінська
Паблік рілейшнз: український досвід (міждисциплінарні дослідження): зб …, 2008
42008
Педагогічна техніка А.С. Макаренка та сучасні інтерактивні технології формування інформаційної компетентності студентів
ЯВ Карлінська
42008
Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності
ЯВ Карлінська
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб …, 2011
32011
Європейський контекст модернізації змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи
Карлінська
Всеукраїнська науково-практична конференцція з міжнародною участю …, 2018
2018
Гейміфікація як невід'ємний чинник підвищення якості освіти
Карлінська
Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного …, 2017
2017
ВПЛИВ НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Карлінська.
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 2 (89), 107-112, 2016
2016
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ПОМ Березюк О.С., Власенко О.М., Башманівський О.Л., Захарчук Н.В.
1, С.115-128, 2013
2013
Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах …, 2013
2013
Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
ЯВ Карлінська
ЖДУ ім. І. Франка, 2012
2012
Становлення молодого науковця (Досвід роботи кафедри "Сестринська справа" Житомирського інституту медсестринства з обдарованою молоддю)
ВЗС Я.В.Карлінська, І.Р.Махновська
Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток дослідницьких …, 2011
2011
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБЫ ЕСТЕСТВЕННО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ЯВ КАРЛІНСЬКА
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
2011
сестринської допомоги у країнах Європи
ЯВ Карлінська
Обласна медична газета «Пульс», с. 3, 2011
2011
Педагогіко – валеологічні аспекти захисту здоров’я учнів і студентської молоді від негативного впливу комп’ютерної техніки
ЯВ Карлінська
IX Міжрегіональна науково-практичноа конференція «Актуальні питання сімейної …, 2011
2011
Педагогіко – валеологічні аспекти захисту здоров’я учнів і студентської молоді від негативного впливу комп’ютерної техніки
ЯВ Карлінська
Всеукраїнська науково-практичноа конференція «Вища освіта в медсестринстві …, 2011
2011
Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій
СВВ Березюк О.В., Карлінська Я.В., Свиридюк О.В.
«Магістр медсестринства», с. 64-70, 2011
2011
Вітаємо переможців ХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених!
КЯВ Шатило В.Й., Свиридюк В.З., Яворський П.В.
Обласна медична газета «Пульс», с. 2, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20