Валерий Власюк
Валерий Власюк
УТДФ, факультет экономики, бизнеса и международных отношений, кафедра экономики и социально-трудовых
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів
ІВ Багрова, НІ Редіна
К.: Центр навчальної літератури, 2004
752004
Міжнародна економічна діяльність України: навч. пос./За ред.. ІВ Багрової
ІВ Багрова, ОО Гетьман, ВЄ Власюк
Київ:«Центр навчальної літератури, 2004
292004
Важелі управлінських впливів на проведення фінансово-кредитної політики: монографія
ВЄ Власюк
Д.: ДНУЗТ, 2006
222006
Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи
ВЄ Власюк
Дніпропетровськ: ДДФА, 2005
142005
Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки
ЄВ Власюк, ФО Синюк, АТ Підгірний
Тернопільський національний економічний університет, 2017
52017
Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ «Комбінат «Тепличний»)
ВЄ Власюк, КО Гордієнко, А Пшенична
Економіка і суспільство, 68-72, 2017
52017
Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації
ВЄ Власюк
Фінанси України, 89-94, 2005
52005
Особливості забезпечення реалізації соціально-економічних інтересів регіонів України за допомогою фінансових механізмів
ВЄ Власюк, ЛІ Бик
Проблеми економіки, 192-197, 2013
42013
Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки
ВЄ Власюк
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал.–К.: УДУФМТ, 107-111, 2011
32011
Формування соціально-економічних інтересів регіону в контексті розвитку національної економіки України
ВЄ Власюк, ЛІ Бик
Вісник ДДФА. Економічні науки, 15-19, 2013
22013
Впливи інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства
ВЄ Власюк, ВЕ Власюк
ДНУЗТ, 2008
22008
Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання
ВЄ Власюк
Світ фінансів, 157-161, 2017
12017
Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект
ВЄ Власюк, АВ Федорцова, ДГ Чичибабіна
Молодий вчений, 1115-1118, 2017
12017
Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання міжнародної економічної діяльності підприємств
СВ Бестужева
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
Еволюція наукових та управлінських поглядів на формування соціально-економічної політики
ВЄ Власюк, АЛ Бикова, АВ Лобза
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
12016
Значення адміністративної реформи в аспекті сталого розвитку національної економіки
ВЄ Власюк
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
12016
Управління фінансовими ресурсами як значимий фактор сталого розвитку національної економіки: монографія
ВЄ Власюк
Університет митної справи та фінансів, 2016
12016
Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду?
ВЄ Власюк
Філософія. Культура. Життя, 157-170, 2013
12013
Доходи і рівень життя населення: стан, проблеми, перспективи
ВВ Криша, ВЄ Власюк
Молодий вчений, 174-178, 2019
2019
Значення інформативно-комунікаційних впливів на побудову цифрової економіки
ВЄ Власюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20