Follow
Ірина Конвалюк - Iryna Konvalyuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of content of indole alkaloids in cell biomass of Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz. tissue culture
OA Bieda, II Konvaliuk, LP Mozhylevska, SS Lukashov, VA Kunakh, ...
Curr issues Pharm Med Sci Pract 14 (1), 73-8, 2021
52021
Establishment and analysis of tissue and fast-growing normal root cultures of four Gentiana L. species, rare highland medicinal plants
NM Drobyk, VM Mel'nyk, LR Hrytsak, NB Kravets, II Konvalyuk, ...
Вiopolymers and Cell, 2018
52018
RAPD-та ISSR-аналіз генетичної мінливості у культурі тканин та органів тирличу звичайного Gentiana pneumonanthe L
ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик, НБ Кравець, МО Твардовська, ...
Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів 9 (1), 22-31, 2011
52011
RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України
МО Твардовська, НМ Страшнюк, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, ВА Кунах
Доповiдi Національної академії наук України, 200-204, 2009
52009
Геномна мінливість деяких видів роду Gentiana L. у природі та в культурі in vitro: RAPD-аналіз
МО Твардовська, НМ Дробик, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, ВА Кунах
Biopolymers & Cell 26 (6), 499, 2010
42010
Аналіз генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. методом маркування міжретротранспозонових послідовностей (IRAP-ПЛР)
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, ОМ Бублик, ІО Андрєєв, ...
Физиология растений и генетика, 45-55, 2014
32014
Прямой органогенез in vitro горечавки желтой (Gentiana lutea L.)
ИИ Конвалюк, НБ Кравец, НМ Дробык, ВН Мельник, ВА Кунах
Biotechnologia Acta 3 (5), 066-073, 2010
32010
Development, integrative study and research prospects of Dechampsia antarctica collection
IP V. Kunakh, M. Twardovska, I. Andreev, N. Drobyk, D. Navrot-ska, N ...
Polish polar research 44 (1), 41-68, 2023
22023
Оцінка генетичного поліморфізму чорногірських популяцій Gentiana lutea L.(Gentianaceae) з Українських Карпат: RAPD-аналіз
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик
Фактори експериментальної еволюції організмів, 80-83, 2013
22013
Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, ІО Андрєєв, ОМ Бублик, ...
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 250-259, 2013
22013
Отримання та характеристика культури ізольованих коренів рослин роду Тирлич (Gentiana L.)
ІІ Конвалюк, ЛР Грицак, ВМ Мельник, НМ Дробик, ВА Кунах
Biotechnology, 29-35, 2011
22011
Вміст фенольних сполук та флавоноїдів у рослинах in vitro та культурі тканин Deschampsia antarctica E. Desv.
MO Twardovska, II Konvalyuk, KV Lystvan, IO Andreev, VA Kunakh
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 26, 276-281, 2020
12020
Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України
ЛР Грицак, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НБ Кравець, МЗ Мосула, ...
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Генетична структура і диференціація популяцій Gentiana lutea L.(Gentianaceae) в Українських Карпатах
МЗ Мосула, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НМ Дробик, ІО Андрєєв, ...
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 12 (2), 174-183, 2014
12014
Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L.(gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик, ЙВ Царик, ...
Цитология и генетика, 33-39, 2014
12014
Біологічно активні речовини видів роду Gentiana L. Вміст ксантонів у культурі тканин
НМ Дробик, ОМ Леськова, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
12010
Вплив світла та температури на вміст деяких біологічно активних сполук у культурі тканин Deschampsia antarctica
МО Твардовська, ІІ Конвалюк, КВ Листван, ВА Кунах
Biopolymers and Cell 40 (1), 58-67, 2024
2024
Лектинова активність біомаси культури тканин унгернії Вік-тора (Ungernia victoris)
КВА Конвалюк І. І., Карпова І. С., Можилевська Л. П., Лило В. В.
XVІІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції …, 2023
2023
Вміст індольних алкалоїдів та фізіологічна дія екстрактів високопродуктивного штаму К-27М культури тканин Rauwolfia serpentina
КВА Конвалюк І. І., Бєда О. А., Можилевська Л. П., Добреля Н. В., Соловйов А ...
XVІІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції …, 2023
2023
Molecular-genetic analysis of Colobanthus quitensis popula-tions from the maritime Antarctic using retrotransposon-based markers
KVA Andreev I. O., Konvalyuk I. I., Parnikoza I. Yu.
XI International Antarc-tic conference dedicated to the 160th anniversary of …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20