Ірина Конвалюк - Iryna Konvalyuk
Ірина Конвалюк - Iryna Konvalyuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене imbg.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
RAPD-та ISSR-аналіз генетичної мінливості у культурі тканин та органів тирличу звичайного Gentiana pneumonanthe L
ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик, НБ Кравець, МО Твардовська, ...
Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів 9 (1), 22-31, 2011
52011
RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України
МО Твардовська, НМ Страшнюк, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, ВА Кунах
Доповiдi Національної академії наук України, 200-204, 2009
52009
Геномна мінливість деяких видів роду Gentiana L. у природі та в культурі in vitro: RAPD-аналіз
МО Твардовська, НМ Дробик, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, ВА Кунах
Biopolymers & Cell 26 (6), 499, 2010
42010
Аналіз генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. методом маркування міжретротранспозонових послідовностей (IRAP-ПЛР)
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, ОМ Бублик, ІО Андрєєв, ...
Физиология растений и генетика, 45-55, 2014
32014
Прямой органогенез in vitro горечавки желтой (Gentiana lutea L.)
ИИ Конвалюк, НБ Кравец, НМ Дробык, ВН Мельник, ВА Кунах
Biotechnologia Acta 3 (5), 2010
32010
Оцінка генетичного поліморфізму чорногірських популяцій Gentiana lutea L.(Gentianaceae) з Українських Карпат: RAPD-аналіз
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик
Фактори експериментальної еволюції організмів, 80-83, 2013
22013
Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, ІО Андрєєв, ОМ Бублик, ...
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 250-259, 2013
22013
Отримання та характеристика культури ізольованих коренів рослин роду Тирлич (Gentiana L.)
ІІ Конвалюк, ЛР Грицак, ВМ Мельник, НМ Дробик, ВА Кунах
Biotechnology, 29-35, 2011
22011
Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України
ЛР Грицак, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НБ Кравець, МЗ Мосула, ...
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Генетична структура і диференціація популяцій Gentiana lutea L.(Gentianaceae) в Українських Карпатах
МЗ Мосула, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НМ Дробик, ІО Андрєєв, ...
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 12 (2), 174-183, 2014
12014
Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L.(gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат
МЗ Мосула, ІІ Конвалюк, ВМ Мельник, НМ Дробик, ЙВ Царик, ...
Цитология и генетика, 33-39, 2014
12014
Дослідження вмісту індольних алкалоїдів у клітинній біомасі культури тканин раувольфії зміїної (Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz)
ОА Бєда, ІІ Конвалюк, ЛП Можилевська, СС Лукашов, ВА Кунах, ...
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики 14 (1), 73-78, 2021
2021
Активація рослинних LTR-вмісних ретротранспозонів у відповідь на стрес при культивуванні in vitro
ІОА І.І. КОНВАЛЮК, О. М. БУБЛИК
Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів 18 (1-2), 58-69, 2021
2021
Вміст фенольних сполук та флавоноїдів у рослинах in vitro та культурі тканин Deschampsia antarctica E. Desv.
МО Твардовська, ІІ Конвалюк, КВ Листван, ІО Андрєєв, ВА Кунах
Фактори експериментальної еволюції організмів 26, 276-281, 2020
2020
КАЛЮСОУТВОРЕННЯ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ IN VITRO DESCHAMPSIA ANTARCTICA E. DESV.
ЛПМ В. А. КУНАХ I. І. КОНВАЛЮК
Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів 17 (1), 8-15, 2019
2019
Біоінформатичний пошук мобільних генетичних елементів надродини Ty1/Copia у Deschampsia antarctica E. Desv.
ІО Андрєєв, ІІ Конвалюк, ВА Кунах
Фактори експериментальної еволюції організмів 24, 317-320, 2019
2019
Отримання і аналіз культури тканин та швидкорослої культури коренів чотирьох рідкісних високогірних лікарських видів роду Gentiana L.
НМ Дробик, ВМ Мельник, ЛР Грицак, НБ Кравець, ІІ Конвалюк, ...
Biopolymers and Cell 34 (6), 461-476, 2018
2018
Получение и анализ культуры тканей и быстрорастущей культуры корней четырех редких высокогорных лекарственных видов Gentiana L.
НМ Дробык, ВН Мельник, ЛР Грицак, НБ Кравец, ИИ Конвалюк, ...
Biopolymers and Cell 34 (6), 461-476, 2018
2018
Використання молекулярних маркерів на основі генів відповіді на стрес для аналізу генетичного різноманіття Gentiana lutea L.
МЗ Мосула, ВМ Мельник, ІІ Конвалюк, НГ Каспрук, НМ Дробик, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 17, 317-321, 2015
2015
Порівняння показників інформативності ПЛР-маркерів для аналізу генетичного різноманіття на прикладі Gentiana lutea L.
ІО Андрєєв, МЗ Мосула, ВМ Мельник, ОМ Бублик, ІІ Конвалюк, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 14, 141-146, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20