Підписатись
Алла Грінько
Алла Грінько
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління витратами. Навчальний посібник
МВ Чорна, ПВ Смірнова, РМ Бугріменко
Харків: ХДУХТ, 2017
422017
Formation of the concept of intellectualization information provision for managing an enterprise
ЛЯ Грінько А., . Бочуля Т, Грнько П., Ясинетська І.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, P. 4–14., 2017
26*2017
Облік в зарубіжних країнах: навчальний посібник
НС Акімова, АП Грінько
Х.: ХДУХТ, 2016
192016
Organization of a strategic management аccounting in an innovative economy
BS Grinko A. ,Havrylenko N., Kostash Т, Plekan M
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020
182020
Formation of an innovation business model of a trade organization in the context of economic globalization.
P 2. Hrynko, A Grinko, T Shtal, H Radchenko, M Pokolodna
SCIENTIFIC HORIZONS 24 (6), 92-98, 2021
162021
Облік основних засобів: теорія, стан, проблеми, перспективи: монографія
АП Грінько
АП Грінько, 2002
142002
Амортизаційна політика підприємства
А Грінько
Регіональні перспективи, 177-179, 2003
132003
Индикаторные критерии и прогноз опасности загрязнения подземных вод гербицидами на основе эфиров кислот
СГ Сергеев, АП Гринько, ИВ Лепешкин, НВ Колонтаева
Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, 72-76, 2011
112011
Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми.
А Грінько
Х. : ХДУХТ, 2015
102015
Класифікація основного капіталу як інформаційний інструментарій бухгалтерського обліку
АП Грінько
Технологический аудит и резервы производства 2 (6 (22)), 72-76, 2015
92015
Методологія та організація бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу
АП Грінько
Харків, 2015
82015
Теоретичні та облiково-економічні аспекти формування інформації про витрaти, доходи тa фiнaнсові результaти на пiдприємствaх ресторaнного господaрствa. Монографія
АП Грінько, ОО Кваша
Харків: Іванченко ІС, 2016
72016
Електронна комерція: організація та облік: навч. посіб
ЛМ Янчева, АП Грінько, АС Крутова, ТО Тарасова
Харків: ХДУХТ, 2018
62018
Дослідження організації податкового планування як однієї з умов ефективного розвитку вітчизняних підприємств
АП Грінько, ТВ Бочуля, ІЄ Волошенюк
Технологический аудит и резервы производства 6 (4 (32)), 15-20, 2016
62016
Токсиколого-гигиеническая оценка остаточных количеств глифосата в сельскохозяйственной продукции
ИВ Лепешкин, ВИ Медведев, ЕН Багацкая, АП Гринько, ЕМ Кузнецова
Довкілля та здоров’я, 45-49, 2013
62013
Використання комп'ютерних технологій в інформаційній системі торговельних підприємств
АП Грінько, ЛВ Івченко
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
62010
Development of an adaptive accounting System on the basis of quality Improvement of information resources
Grinko A. ,Krutova А, Nesterenko О, Blуznіuk О, Nagorna І
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020
52020
Methodological approaches to modeling information architecture of the organization in the conditions of digital economy
HP Grinko A.
EUREKA: Social and Humanities», 27-34, 2020
52020
Теорія управління та концепції бізнесу
Л Грінько, Алла, Пічугіна, Тетяна, Безгінова
Харків: ХДУХТ, 2017
5*2017
Концептуальні напрями формування податкової політики в Україні
АП Грінько, ТВ Бочуля, ІЄ Волошенюк
Бизнес Информ, 205-211, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20