Галина Стародубець (Galyna Starodubets)
Галина Стародубець (Galyna Starodubets)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови
ОА Кучерук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
252009
ОУН (б) в українському національно-визвольному русі на Волині в період Другої світової війни (1941-1943 рр.)
ГМ Стародубець
Тернопіль: Підручники і посібники, 2002
142002
Генеза українського повстанського запілля. Монографія.
Г Стародубець
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008., 0
10*
Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944–1945 рр.
Г Стародубець
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. ред. ВМ Вашкевич, 169-176, 2011
82011
Українське повстанське запілля (друга половина 1943–початок 1946 рр.)
ГМ Стародубець
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
82006
Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.)
Г Стародубець
Наукові записки/Нац. ун-т" Острозька академія", 49-53, 2013
32013
Радянські парамілітарні формування у боротьбі з оунівським підпіллям у західних областях України
Г Стародубець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2010
32010
Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського Запілля (1944-1945 pp.)
Г Стародубець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
32010
Місіонери червоної влади (партійно-радянська номенклатура західноукраїнських областей в 1944 – на поч. 1946 рр.).
Стародубець
22016
Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (друга половина 1943 р.)
Г Стародубець
Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей, 239-249, 2009
22009
Українське село як основа повстанського запілля
Г Стародубець, В Стародубець
Мандрівець, 2008
22008
«Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)
Г Стародубець
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2005
22005
Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України
Г Стародубець
Східноєвропейський історичний вісник, 73-79, 2018
12018
Джерела рекрутування партійно-радянської номенклатури західних областей УРСР в 1944-1946 роках
ГМ Стародубець
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.:“Свої” чи “Чужі”?
Г Стародубець
Новітня доба/[відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України …, 2013
12013
Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років
ГМ Стародубець
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2013
12013
Голод 1946-1947 РР. на Житомирщині крізь призму офіційних документів (за матеріалами держархіву Житомирської області)
Г Стародубець
Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV …, 2013
12013
Cучасні характеристики портрета голови сільради Західної України в перші повоєнні роки
Г Стародубець
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
12012
Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках
Г Стародубець
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2012
12012
Суб'єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору
Г Стародубець
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 128-140, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20