Тарас Перетятко
Тарас Перетятко
Доцент кафедри мікробіології, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в franko.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сульфатвідновлювальні бактерії Яворівського сіркового родовища
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Мікробіол. журнал 68 (5), 84-91, 2006
16*2006
Використання металів як кінцевих акцепторів електронів сульфатвідновлювальними бактеріями
Т Перетятко, С Гудзь, А Галушка
Біологічні студії 3 (3), 141-158, 2009
142009
Бактерії циклу сірки та їхня роль у природі
А Галушка, Т Перетятко, С Гудзь
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 43, 61-77, 2007
132007
Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.–2007.–Вип 43, 180-184, 2007
102007
Сірковідновлювальні бактерії водойм Язівського сіркового родовища
ОМ Чайка, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
82010
Динаміка змін титру сульфатвідновлювальних бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення
С Гудзь, С Гнатуш, Т Перетятко, Б Паляниця, М Коструба, ...
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.–2004.–Вип 37, 185-189, 0
7
CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
КВ Шоляк, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Мікробіологія і біотехнологія, 66-76, 2013
62013
Відновлення сполук шестивалентного хрому сульфатвід новлювальними бактеріями
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біологічні студії 4 (2), 39-48, 2010
62010
Electron acceptor for sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 in the oxidation of organic compounds
KV Sholyak, TB Peretyatko, SP Hudz
Biol. Stud 7 (2), 57-64, 2013
5*2013
Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 i Desulfobacter sp. використовувати нітрат як акцептор електронів
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біол. студії.–2011.–Ò 5, 51-60, 2011
52011
Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3
LS Dorosh, TB Peretyatko, SP Hudz
Biolohichni doslidzhennia–2015: Zbirnyk naukovykh prats, Zhytomyr, Ukraina, 2015
42015
Chromium resistant sulphate-reducing bacteria, the allocation of industrial waste waters
KV Sholyak, TB Peretyatko, SP Hudz
Microbiol. Bioteсh, 66-76, 2013
42013
Хромрезистентні сульфатідновлювальні бакте рії, виділені із стічних вод промислових підприємств
КВ Шоляк, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Фундаментальні та при кладні дослідження в біології: Матер. ІІ міжнар. наук …, 2011
42011
Вірусологія
С Гудзь, Т Перетятко, А Галушка
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018
32018
Хромрезистентні сульфатвідновлювальні бак терії, виділені із стічних вод промислових підприємств
ШКВП ТБ, СП Гудзь
Фундаментальні та при кладні дослідження в біології: матер. ІІ Міжнар. наук …, 2011
32011
Загальна вірусологія
СП Гудзь, ТБ Перетятко, ЮО Павлова
Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010
32010
ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА НА SACCHAROMYCES CEREVISIAE
АА Галушка, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Мікробіологія і біотехнологія, 49-57, 2008
32008
Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)
ТБ Перетятко
–К., 2007.–140 с, 2007
32007
Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. Crr3 at different conditions of the cultivation
LS Dorosh, TB Peretyatko, SP Hudz
Biotechnologia Acta 9 (1), 2016
22016
The main aspects of microbiological protection of underground oil-and-gas pipelines
MS Polutrenko, YI Kryzhanivskyy, AI Pilyashenko-Novohatnyi, ...
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20