Тарас Перетятко
Тарас Перетятко
Доцент кафедри мікробіології, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в franko.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сульфатвідновлювальні бактерії Яворівського сіркового родовища
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Мікробіол. журнал 68 (5), 84-91, 2006
18*2006
Використання металів як кінцевих акцепторів електронів сульфатвідновлювальними бактеріями
Т Перетятко, С Гудзь, А Галушка
Біологічні студії 3 (3), 141-158, 2009
152009
Бактерії циклу сірки та їхня роль у природі
А Галушка, Т Перетятко, С Гудзь
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 43, 61-77, 2007
152007
Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.–2007.–Вип 43, 180-184, 2007
92007
Сірковідновлювальні бактерії водойм Язівського сіркового родовища
ОМ Чайка, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
82010
CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
КВ Шоляк, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Мікробіологія і біотехнологія, 66-76, 2013
62013
Відновлення сполук шестивалентного хрому сульфатвід новлювальними бактеріями
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біологічні студії 4 (2), 39-48, 2010
62010
Electron acceptor for sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 in the oxidation of organic compounds
KV Sholyak, TB Peretyatko, SP Hudz
Biol. Stud 7 (2), 57-64, 2013
5*2013
Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 i Desulfobacter sp. використовувати нітрат як акцептор електронів
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біол. студії 5 (2), 51-60, 2011
52011
Динаміка змін титру сульфатвідновлювальних бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення
С Гудзь, С Гнатуш, Т Перетятко, Б Паляниця, М Коструба, ...
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.–2004.–Вип 37, 185-189, 0
5
Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3
LS Dorosh, TB Peretyatko, SP Hudz
Biolohichni doslidzhennia–2015: Zbirnyk naukovykh prats, Zhytomyr, Ukraina, 2015
42015
Chromium resistant sulphate-reducing bacteria, the allocation of industrial waste waters
KV Sholyak, TB Peretyatko, SP Hudz
Microbiol. Bioteсh, 66-76, 2013
42013
Хромрезистентні сульфатідновлювальні бакте рії, виділені із стічних вод промислових підприємств
КВ Шоляк, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Фундаментальні та при кладні дослідження в біології: Матер. ІІ міжнар. наук …, 2011
42011
Вплив сірководню на Saccharomyces cerevisiae
АА Галушка, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Мікробіологія і біотехнологія, 49-57, 2008
42008
Хромрезистентні сульфатвідновлювальні бак терії, виділені із стічних вод промислових підприємств
ШКВП ТБ, СП Гудзь
Фундаментальні та при кладні дослідження в біології: матер. ІІ Міжнар. наук …, 2011
32011
Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)
ТБ Перетятко
–К., 2007.–140 с, 2007
32007
Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. Crr3 at different conditions of the cultivation
LS Dorosh, TB Peretyatko, SP Hudz
Biotechnologia Acta 9 (1), 2016
22016
The main aspects of microbiological protection of underground oil-and-gas pipelines
MS Polutrenko, YI Kryzhanivskyy, AI Pilyashenko-Novohatnyi, ...
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2014
22014
Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах сульфатвідновлювальними бактеріями
СП Гудзь, ТБ Перетятко, ОМ Мороз, СО Гнатуш, ІР Клим
Мікробіологічний журнал, 33-38, 2011
22011
Загальна вірусологія
СП Гудзь, ТБ Перетятко, ЮО Павлова
Л.: Видавництво: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20