Сисоєва Світлана  Олександрівна
Сисоєва Світлана Олександрівна
Національна академія педагогічних наук України
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
5512006
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3031996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2712011
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2201998
Основи педагогічної творчості вчителя: Навч. посібник
СО Сисоєва
К.: ІСЛОУ, 1994
1661994
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
1522009
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
1252010
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
1252008
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 73-80, 2002
1022002
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літ, 220-227, 2003
982003
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
952011
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб.
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня 209, 460, 2009
932009
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія
СО Сисоєва
К.: ВІПОЛ 502 (1), 2001
922001
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія/За …, 2000
882000
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К., Іп-г педагогіки і психології професійної ос віти АПН України, 1997
881997
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
872005
Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія, 161-172, 1998
761998
Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика формування: навч.-метод. посіб.
СО Сисоєва, НВ Баловсяк
Чернівці: Технодрук, 2006
702006
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Волинські обереги, 2013
622013
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 3, 78-87, 2003
592003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20