Сисоєва Світлана  Олександрівна
Сисоєва Світлана Олександрівна
Національна академія педагогічних наук України
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
762*2006
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3141996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2992011
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2351998
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ, 2009
1632009
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
1272010
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
1272008
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літ, 220-227, 2003
1042003
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
1032011
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб.
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня 209, 460, 2009
1022009
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 73-80, 2002
1012002
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
Авто реф. дис… д-ра пед. наук 13, 1977-35, 1997
981997
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія
СО Сисоєва
К.: ВІПОЛ 502 (1), 2001
942001
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія/За …, 2000
942000
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
912005
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Волинські обереги, 2013
802013
Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія, 161-172, 1998
801998
Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія, 49, 2005
632005
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 3, 78-87, 2003
602003
Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Овід, 2012
592012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20