Підписатись
Сисоєва Світлана  Олександрівна
Сисоєва Світлана Олександрівна
Національна академія педагогічних наук України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
1532*2006
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
7862011
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 405 (1), 1996
5631996
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
3771998
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
ВИДАВНИЦТВО" ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ", 2013
3472013
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
3212009
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
2612010
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: Монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
2472008
Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
СО Сисоєва
Овід, 2012
2182012
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня 209, 460, 2009
2052009
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
2002011
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літератури, 2003
1892003
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
1762005
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
Дис.... д-ра пед. наук 13 (04), 428, 1997
1731997
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія
СО Сисоєва, АМ Алексюк, ПМ Воловик, ОІ Кульчицька, ЛЄ Сігаєва
К.: ВІПОЛ 502 (1), 2001
1652001
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 73-80, 2002
1642002
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 249-273, 2000
1432000
Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія 2, 161-172, 1998
1351998
Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури
СО Сисоєва
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014
1152014
Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія 4 (49), 60-66, 2005
1082005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20