Olga V. Kvasnyk Ольга В. Квасник (ORCID 0000-0001-9911-7337)
Olga V. Kvasnyk Ольга В. Квасник (ORCID 0000-0001-9911-7337)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обов'язкові складові особистості харизматичного лідера як запорука його успіху
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВВ Шаполова, ЮМ Чала, ...
НТУ" ХПІ", 2017
15*2017
Педагогічні технології формування соціокультурної компетентності у майбутніх інженерів
ОВ Квасник
Науковий вісник Миколаївського державного університету: зб. наук. праць./за …, 2008
102008
Трехвекторная структура понятия лидерство
АГ Романовский, ОВ Квасник, ВВ Шаполова
Евразийский технологический университет, 2016
72016
Соціокультурна компетентність як провідний чинник адаптації майбутнього інженера у професійній освіті
КО Віталіївна
Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія …, 2008
7*2008
Фактори розвитку та напрями вдосконалення дистанційної форми навчання в системі вищої освіти України
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВМ Мороз, НВ Підбуцька, СМ Резнік, ...
62019
Педагогічна етика: курс лекцій
ОГ Романовський, НВ Середа, ОВ Квасник
Харків: НТУ" ХПІ, 2011
6*2011
Підготовка висококваліфікованого інженера як одне з основних завдань вищої освіти (у контексті Болонського процесу)
ОГ Романовський, ОВ Квасник
НТУ" ХПІ", 2009
52009
PROFESSIONAL SHOULD BE THE LEADER
А Романовский, А Пономарев, О Квасник, В Шаполова, С Резник
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2020
4*2020
Філософські аспекти якості освіти
О Пономарьов, О Квасник
Теорія і практика управління соціальними системами, 49-58, 2017
42017
Modernizing of the content of leadership structure as a perspective to increase competitiveness level of a future specialist
O Romanovskiy, O Kvasnyk, V Shapolova
Теорія і практика управління соціальними системами, 3-15, 2016
32016
Роль циклу психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього інженера
ОВ Квасник
НТУ ХПІ", 2015
32015
Формування соціокультурної компетентності студентів технічних університетів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
ОВ Квасник
Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014
32014
Теоретичні засади формування соціокультурної компетентності у студентів ВТНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
ОВ Квасник
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Формування ціннісних орієнтацій у системі професійної підготовки інженерів
ОВ Квасник
НТУ" ХПІ", 2007
32007
Системний підхід до розвитку професійного мислення
О Пономарьов, О Квасник
Теорія і практика управління соціальними системами, 17-29, 2017
22017
Культурно-історичний і психологічний підходи до визначення поняття „соціокультурні цінності “
ОВ Квасник
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти …, 0
2
Психологія тимбілдингу
ОГ Романовський, ВВ Шаполова, ОВ Квасник, ТВ Гура
" Друкарня Мадрид", 2017
12017
Дослідження структури цінностей та уявленнь про майбутнє у старшокласників
ОВ Квасник, ЮЮ Ільїна
НТУ" ХПІ", 2010
12010
ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
О Квасник, В Шаполова
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
О Квасник, Х Ковтун
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20