Follow
Т.Дороніна, T.Doronina, Т.Доронина
Т.Дороніна, T.Doronina, Т.Доронина
завідувач кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади гендерної освіти та виховання учнівської молоді: монографія
ТО Дороніна
Кривий Ріг: Видавничий дім 330, 2011
742011
Теорія і практика ґендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ–початок ХХІ століття)
ТО Дороніна
Запоріжжя, 2012
302012
Упровадження гендерного компонента до освітнього стандарту вищої школи
ТО Дороніна
Вісник Черкаського університету, Серія Педагогіка, 61-66, 2009
172009
Гендерна чутливість і гендерна культура
Т Дороніна
Директор школи. Україна, 68-70, 2007
162007
Гендерний напрямок у літературознавстві: теоретикометодологічні основи та практика інтерпретацій
ТО Дороніна
Гендерний розвиток у суспільстві:(Конспекти лекцій).–2-е вид, 2005
152005
Проблема визначення поняття “гендерний підхід” у сучасній науці та освіті
ТО Дороніна
Донецький національний технічний університет, 2009
112009
Контамінація понять освітній простір та освітнє середовище в сучасному науково-педагогічному дискурсі
ТО Дороніна
Педагогіка вищої та середньої школи, 177-184, 2013
82013
Проблематизація питання формування гендерної парадигми у сучасному педагогічному дискурсі
Т Дороінна
Гендерна парадигма освітнього простру, 17-23, 2015
72015
Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Навчально-методичний комплекс; спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
ТО Дороніна
62018
Ґендерна чутливість
ТО Дороніна
Волинь, 2014
62014
Гендерна експертиза навчальної літератури: нормативно-правовий аспект
ТО Дороніна, ВВ Іванова
Криворізький державний педагогічний університет, 2017
52017
Педагогічний аспект визначення поняття “ґендерна толерантність”
Т Дороніна
Вища освіта України 2 (14), 492-501, 2009
52009
Категорія ґендер у суспільному розвитку
Т Дороніна
Директор школи. Україна, 62-67, 2007
52007
Интеграция гендерных подходов в практику высшей школы (к проблеме готовности педагогов к работе в новых условиях)
ТО Дороніна
Фоліант, 2003
52003
Ґендерна культура: сутність феномену та структурні складові в педагогічному аспекті
Т Дороніна
Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному…, 2014
42014
Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища
ТО Дороніна
Педагогіка вищої та середньої школи, 179-186, 2014
42014
Шкільні підручники з української мови в аспекті гендерної збалансованості
ТО Дороніна, СА Бузько
42012
Гендерна експертиза навчальної програми “Зарубіжна література для загальноосвітніх шкіл України з українською мовою навчання (для 12-річної школи)”
Т Дороніна
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України., 24-30, 2010
42010
Гендерна складова системи післядипломної педагогічної освіти
Т Дороніна
Вісник післядипломної освіти 12, 32-40, 2009
42009
Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії ґендер у сучасному літературознавстві
Т Дороніна
Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім. І. Франка…, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20