Підписатись
Тетяна Здіховська / Tetiana Zdikhovska
Тетяна Здіховська / Tetiana Zdikhovska
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи
Н Горбач, Т Здіховська
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
132016
Роль фразеологічних одиниць у художніх текстах
Т Здіховська
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
82010
Фразеологія прозових творів Уласа Самчука та Богдана Лепкого: монографія
ЗТ Вікторівна
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
72014
Concept of crisis in the latest media information field
N Kostusiak, O Mezhov, O Pryimachok, L Holoiukh, T Zdikhovska, L Tykha
AD ALTA 12 (1, Spec. Iss. XХV.), 2022
52022
Фразеологія української прози першої половини ХХ століття (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого)
ТВ Здіховська
Л. Українки, 2010
42010
Communicative-pragmatic Potential and Semantic-grammatical Manifestations of Uncertainty in Modern Ukrainian Masmedia
N Kostusiak, O Pryimachok, T Zdikhovska, O Shkamarda, O Svitlikovska, ...
AD ALTA 12 (1, Spec. Iss. XХVII), 2022
32022
Frazeolohiia ukrainskoi prozy pershoi polovyny XX stolittia (na materiali tvoriv U. Samchuka ta B. Lepkoho)[The Phraseology of Ukrainian Prose of the First Half of the 20th …
TV Zdikhovska
Lutsk, 2010
32010
Фразеологія української прози першої половини XX ст.(на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого)
ТВ Здіховська
Здіховська Тетяна Вікторівна, 0
3
Metaphorization in the Ukrainian Media Discourse in 2022–2023: External Factors, Dynamic Processes, Communicative and Intentional Dimensions
N Kostusiak, N Shulska, V Sadivnychyi, N Sydorenko, T Zdikhovska, ...
AD ALTA 13 (2, Spec. Issue XХХV), 2023
22023
Vyhukovi Frazeolohizmy z Emotsiino-Ohtsinnym Znachenniam u Prozi B. Lepkoho ta U. Samchuka: Semantychnyi i Funktsiino-Stylistychnyi Aspekty (Exclamation phraseologisms with …
TV Zdikhovska, NV Horbach
Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia …, 2017
22017
Функціонально-стилістичні та семантичні властивості фразеологізмів на позначення емоційних станів людини в прозі Богдана Лепкого
Т Здіховська
Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/Східноєвроп. нац. ун-т …, 2014
22014
Frazeolohiia Prozovykh Tvoriv Ulasa Samchuka ta Bohdana Lepkoho (Phraseology of Prose Works by Ulas Samchuk and Bohdan Lepkyi)
TV Zdikhovska
Lutsk: Vezha-Druk, 2014
22014
Лексическая трансформация фразеологических единиц в прозе Б. Лепкого
ТВ Здиховская
Балтийский гуманитарный журнал, 8-11, 2012
22012
st.(na Materiali Tvoriv U. Samchuka ta B. Lepkoho)(The Phraseology of Ukrainian Prose of the First Half of the XX-ieth Century (Based on the Works of U. Samchuk and B. Lepkyi)
TV Zdikhovska, FUPPP XX
Diss. Lutsk, 2010
22010
Funktsionalno-Stylistychni ta Semantychni Vlastyvosti Frazeolohizmiv na Poznachennia Emotsiinykh Staniv Liudyny v Prozi Bohdana Lepkoho (Functional-Stylistic and Semantic …
TV Zdikhovska
Naukovyi visnyk SNU imeni Lesi Ukrainky 6 (283), 79-83, 0
2
Приховані семантико-синтаксичні відношення в системі простих ускладнених речень сучасної української мови
ОГ Межов, НМ Костусяк, ТВ Здіховська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 2 (60), 2023
12023
Вигукові фразеологізми з емоційно-оцінним значенням у прозі Б. Лепкого та У. Самчука: семантичний і функційно-стилістичний аспекти
НВ Горбач, ТВ Здіховська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2017
12017
Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого
Т Здіховська
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
12014
Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У. Самчука
Т Здіховська
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 101-107, 2013
12013
Засоби вираження суб’єктно-адресатних відношень у спонукальних висловленнях української мови
ОГ Межов, НМ Костусяк, ТВ Здіховська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20