Follow
Юлия Коркач
Title
Cited by
Cited by
Year
Синтез оксиду азоту у період довгостроково адаптаці до інтенсивно мfязово роботи у спортсменок
НВ Богдановська, ГМ Святодух, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, МВ Маліков
Там само.-2009.-55, 94-99, 2009
182009
Пригнічення оксидативного та нітрозативного стресу як механізм кардіо-і вазопротекторної дії екдистерону за умов експериментального цукрового діабету I типу
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОД Присяжна
Фізіол. журн 54 (5), 46-54, 2008
122008
Вікові особливості змін аргіназо-NO-синтазної системи в серці щурів в умовах адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням
АВ Коцюруба, ЮП Коркач, СО Таланов, ОВ Базілюк, ЛГ Степаненко, ...
Фізіол. журн 58 (1), 27-35, 2012
92012
Механізми гематотоксичної дії сполук свинцю
ОЛ Апихтіна, НМ Дмитруха, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
“Журнал НАМН України”, 18 (1), 100-109, 2012
92012
Пригнічення відкривання мітохондріально пори екдистероном у серці старих щурів
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОВ Рудик, ГЛ Вавілова
Там само.-2008.-54, 3-10, 2008
92008
Вікові особливості змін системи оксиду азоту в аорті та плазмі за умов адаптації до фізичних навантажень
ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ЛГ Степаненко, СО Таланов, ЮП Коркач, ...
Фізіол. журн 56 (1), 3-12, 2010
82010
Влияние оксида азота in vivo на метаболизм АФК и АФА в митохондриях сердца крыс
ОВ Акопова, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Дисфункция. эндотелия–Витебск, 3-7, 2010
62010
Возрастные особенности влияния ишемического прекондиционирования изолированного сердца крыс на метаболизм NO
ТА Бадова, ВВ Безруков, ЮП Коркач, АВ Коцюруба
Научное медицинское общество геронтологов и гериатров, 291, 2006
52006
Механізми впливу сірководню на скоротливу активність гладеньких м’язів судин щурів
ОМ Семенихіна, ОВ Базілюк, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 3-11, 2011
42011
ВАЗОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ: РОЛЬ ПОРУШЕНЬ В ОБМІНІ ЕНДОГЕННОГО ОКСИДУ АЗОТУ
ОЛ Апихтіна, AB Коцюруба, ЮП Коркач, ІМ Андрусишина, ОГ Лампека
Український журнал з проблем медицини праці, 56-62, 2007
42007
Вазотоксична дія свинцю: роль порушень в системі оксиду азоту
ОЛ Апихтіна, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
Ук раїнський журнал з проблем медицини праці, 11, 2007
42007
Эф фективность экдистерона как инги битора МРТ в митохондриях сердца старых крыс; кардиопротекция путем коррекции окислительного (de novo) и восстановительного (salvage) путей…
АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ЕВ Рудык, ГЛ Вавилова, ВФ Сагач
Сбор ник Активные формы кислорода, азота и хлора в регуляции клеточных…, 2006
42006
Інгібування мітохондріального синтезу сірководню посилює окисний стрес та погіршує роботу електронно-транспортного ланцюга
АЮ Лучкова, НА Струтинська, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал 64 (6), 9-16, 2018
32018
Модулюючий вплив екстракту Serratula coronata на обмін оксиду азоту в тканинах аорти щурів при свинцевій інтоксикації
ОЛ Апихтіна, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
Укр. біохім. ж 79 (5), 204-211, 2007
32007
Роль негемового заліза у протекторній ді екдистерону на розвиток стрептозотоциніндуковано гіпоглікемі у щурів
ЮП Коркач, НО Дудченко, АВ Коцюруба, ОД Присяжна, ВФ Сагач
Укр. біохім. журн.-2008.-80, 46-51, 0
3
Метаболізм активних форм азоту та кисню в мітохондріях міокарда щурів за умов введення донора оксиду азоту
ОВ Акопова, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ЛI Колчинська, ВФ Сагач
ІСТОРІЯ НАУК, 2012
22012
Інтенсивність окисного метаболізму та продукції оксиду азоту у студенток за умов адаптації функціональних систем до фізичних навантажень
НВ Богдановська, АВ Симонік, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал 64 (5), 32-40, 2018
12018
Магнітолазерний вплив на систему оксиду азоту і скоротливу активність гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії
СМ Федоров, ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 36-47, 2012
12012
Проникність мітохондріальних мембран за умов ішемічного прекондиціювання
ЮВ Гошовсъка, ТВ Шимансъка, ОВ Рудик, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 34-45, 2011
12011
Вплив блокади роз’єднувальних білків мітохондрій на систему синтезу оксиду азоту і розвиток окисного стресу при ішемії-реперфузії серця старих щурів
ЮВ Гошовська, ЮП Коркач, ТВ Шиманська, АВ Коцюруба, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал 55 (6), 3-11, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20