Follow
Юлия Коркач
Title
Cited by
Cited by
Year
Синтез оксиду азоту у період довгостроково адаптаці до інтенсивно мfязово роботи у спортсменок
НВ Богдановська, ГМ Святодух, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, МВ Маліков
Там само.-2009.-55, 94-99, 2009
182009
Пригнічення оксидативного та нітрозативного стресу як механізм кардіо-і вазопротекторної дії екдистерону за умов експериментального цукрового діабету I типу
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОД Присяжна
Фізіол. журн 54 (5), 46-54, 2008
132008
Вікові особливості змін аргіназо-NO-синтазної системи в серці щурів в умовах адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням
АВ Коцюруба, ЮП Коркач, СО Таланов, ОВ Базілюк, ЛГ Степаненко, ...
Фізіол. журн 58 (1), 27-35, 2012
92012
Пригнічення відкривання мітохондріально пори екдистероном у серці старих щурів
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОВ Рудик, ГЛ Вавілова
Там само.-2008.-54, 3-10, 2008
92008
Механізми гематотоксичної дії сполук свинцю
ОЛ Апихтіна, НМ Дмитруха, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
“Журнал НАМН України”, 18 (1), 100-109, 2012
82012
Вікові особливості змін системи оксиду азоту в аорті та плазмі за умов адаптації до фізичних навантажень
ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ЛГ Степаненко, СО Таланов, ЮП Коркач, ...
Фізіол. журн 56 (1), 3-12, 2010
82010
Влияние оксида азота in vivo на метаболизм АФК и АФА в митохондриях сердца крыс
ОВ Акопова, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Дисфункция. эндотелия–Витебск, 3-7, 2010
62010
Возрастные особенности влияния ишемического прекондиционирования изолированного сердца крыс на метаболизм NO
ТА Бадова, ВВ Безруков, ЮП Коркач, АВ Коцюруба
Научное медицинское общество геронтологов и гериатров, 291, 2006
52006
Механізми впливу сірководню на скоротливу активність гладеньких м’язів судин щурів
ОМ Семенихіна, ОВ Базілюк, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 3-11, 2011
42011
ВАЗОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ: РОЛЬ ПОРУШЕНЬ В ОБМІНІ ЕНДОГЕННОГО ОКСИДУ АЗОТУ
ОЛ Апихтіна, AB Коцюруба, ЮП Коркач, ІМ Андрусишина, ОГ Лампека
Український журнал з проблем медицини праці, 56-62, 2007
42007
Вазотоксична дія свинцю: роль порушень в системі оксиду азоту
ОЛ Апихтіна, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
Ук раїнський журнал з проблем медицини праці, 11, 2007
42007
Эф фективность экдистерона как инги битора МРТ в митохондриях сердца старых крыс; кардиопротекция путем коррекции окислительного (de novo) и восстановительного (salvage) путей…
АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ЕВ Рудык, ГЛ Вавилова, ВФ Сагач
Сбор ник Активные формы кислорода, азота и хлора в регуляции клеточных…, 2006
42006
Роль негемового заліза у протекторній ді екдистерону на розвиток стрептозотоциніндуковано гіпоглікемі у щурів
ЮП Коркач, НО Дудченко, АВ Коцюруба, ОД Присяжна, ВФ Сагач
Укр. біохім. журн.-2008.-80, 46-51, 0
4
Інгібування мітохондріального синтезу сірководню посилює окисний стрес та погіршує роботу електронно-транспортного ланцюга
АЮ Лучкова, НА Струтинська, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал 64 (6), 9-16, 2018
32018
Модулюючий вплив екстракту Serratula coronata на обмін оксиду азоту в тканинах аорти щурів при свинцевій інтоксикації
ОЛ Апихтіна, АВ Коцюруба, ЮП Коркач
Укр. біохім. ж 79 (5), 204-211, 2007
32007
Метаболізм активних форм азоту та кисню в мітохондріях міокарда щурів за умов введення донора оксиду азоту
ОВ Акопова, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ЛI Колчинська, ВФ Сагач
ІСТОРІЯ НАУК, 2012
22012
Розвиток мітохондріальної дисфункції при гострій кардіотоксичній дії доксорубіцину у дорослих щурів
МВ Денисова, НА Струтинська, ЛА Мись, ЮП Коркач, КВ Розова, ...
Physiological Journal/Fiziologichnyi Zhurnal 69 (6), 2023
12023
Інтенсивність окисного метаболізму та продукції оксиду азоту у студенток за умов адаптації функціональних систем до фізичних навантажень
НВ Богдановська, АВ Симонік, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал 64 (5), 32-40, 2018
12018
Магнітолазерний вплив на систему оксиду азоту і скоротливу активність гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії
СМ Федоров, ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 36-47, 2012
12012
Проникність мітохондріальних мембран за умов ішемічного прекондиціювання
ЮВ Гошовсъка, ТВ Шимансъка, ОВ Рудик, ЮП Коркач, ВФ Сагач
Фізіологічний журнал, 34-45, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20