Надія Буняк ( Nadija Bunjak)
Надія Буняк ( Nadija Bunjak)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах
Н Буняк
Психологія і особистість, 32-44, 2013
32013
Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків
Н Буняк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
32013
Загальна психологія: лекції
НА Буняк
ТНТУ, 2018
22018
Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці
Б Надія, О Єнджейчак
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
2*2017
Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці
НА Буняк
Вісник Дніпропетровського університету 21 (9/1), 49-59, 2013
22013
Вплив забруднення атмосферного повітря на фізичний розвиток дітей дошкільного віку
Н Буняк
Вісник наукових досліджень Тернопільської державної медичної академії, 107-109, 2001
12001
Методичні вказівки та завдання для проведення екзамену з фаху з дисциплін освітньої програми підготовки фахівця першого рівня вищої освіти, спеціальності 053–«Психологія» для …
НА Буняк, ВВ Вишньовський, ІЛ Моначин, ОП Ясній
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійних занять з арт-терапії.
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Методичні вказівки для занять, що виносяться на самостійне вивчення щодо дисципліни „Загальна психологія”(для студентів спеціальності „Психологія”)
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Психологічна експертиза: навчальний посібник.
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Методичні вказівки для практичних занять щодо вивчення дисципліни „Реклама і паблік рілейшнз”
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Методичні вказівки для семінарських занять щодо вивчення дисципліни „Загальна психологія”(для студентів спеціальності „Психологія”)
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Зошит для лабораторних робіт з психологічної експертизи.
НА Буняк
ТНТУ, 2018
2018
Вивчення іноземної мови у ВНЗ у контексті викликів сучасності
Н Буняк
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності …, 2018
2018
Сучасний стан проблеми ефективності психотерапії
Н Буняк
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Життєві перспективи особистості
НА Буняк
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Психологічні чинники мотивації професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів Тернопільщини
БН А.
Тези конференції Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях і документах …, 2017
2017
Мотиваційна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності
БН А.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з …, 2017
2017
Студентський вік як період підвищення конфліктності: теоретичний аналіз
НА Буняк
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2017
2017
Теоретичні аспекти вивчення професійної самосвідомості студентської молоді
НА Буняк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20