Підписатись
Шаповал Світлана, Shapoval Svitlana
Шаповал Світлана, Shapoval Svitlana
Kyiv national university of trade and economics
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник. для студ. вищих. навч. закл.
АА Мазаракі
Київ: КНТЕУ, 2008
412008
Основи будівництва
СЛ Шаповал
Київ: КНТЕУ, 2007
202007
Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів: монографія
СЛ Шаповал, РП Романенко, НП Форостяна
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 192, 2, 2017
182017
Проектування готелів: навч. посіб.
АА Мазаракі, МІ Пересічний, СЛ Шаповал
Київ: КНТЕУ, 2012
152012
Перспективи використання матричних кодів в освітньому процесі
С Шаповал, Р Романенко, Н Форостяна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 98-106, 2011
132011
Diagnostyka fizychnyh vlastyvostej harchovyh produktiv [Diagnostics of physical properties of food products]
SL Shapoval, RP Romanenko, NP Forostjana
Kyi'v: Kyi'vs' kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet [in …, 2017
82017
Perspektyvy vykorystannia matrychnykh kodiv v osvitnomu protsesi [Prospects for the use of matrix codes in the educational process]
S Shapoval, R Romanenko, N Forostiana
Visnyk KNTEU 5, 98-106, 2011
62011
Напружено-деформований стан та міцність цегляної кладки при місцевому її стисненні
СЛ Шаповал
ПНТУ, Полтава, 2005.-20 с, 0
6
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних робіт з використанням універсального вимірювального комп’ютерного приладу
СЛ Шаповал
К.: КНТЕУ, 2017
52017
Експериментальні дослідження кам’яної кладки при її місцевому стиску: зб.” Галузеве машинобудування, будівництво”
ЄВ Клименко, СЛ Шаповал
Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 58-64, 2001
52001
Method of determining the relaxation force of fish
SL Shapoval, OV Romanenko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
42018
Improved method to determine structural-mechanical properties of turkey meat at axial deformation
S Shapoval
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 63-69, 2017
42017
РЕМ-фотограмметрія в експрес-діагностиці теплофізичних властивостей товарів
С Шаповал, Р Шевченко
Товари і ринки, 36-45, 2014
42014
Рекомендації до виконання науково-дослідних робіт на УВКП: лабор. практикум
СЛ Шаповал, НП Форостяна, ЮВ Литвинов, РП Романенко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
42013
Споживні властивості жиру акули катран (Squalus acanthias)
О Сидоренко, Н Боліла, С Шаповал
Товари і ринки, 50–58-50–58, 2017
32017
Metodychni rekomendatsii do vykonannia naukovo-doslidnykh robit z vykorystanniam universalnoho vymiriuvalnoho kompiuternoho pryladu [Methodical recommendations for the …
SL Shapoval, NP Forostiana, YV Lytvynov, RP Romanenko
Kyiv: KNTEU [in Ukrainian], 2012
32012
СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ 0
О РОМАНЕНКО, О СИДОРЕНКО, С ШАПОВАЛ
Міжнар. наук.-практ. журн." Товари і ринки, 29, 2019
22019
Кінетика процесу сушіння рибного концентрату із атерини чорноморської
M KRAVCHENKO, S SHAPOVAL, I DANYLIUK
Commodities and markets 23 (1), 131-139, 2017
22017
The Study of Changes in the Structural and Mechanical Properties of Turkey Fillet During Storage
S Shapoval
EUREKA: Life Sciences, 3-11, 2017
22017
Фізичні, теплофізичні показники кукурудзи цукрової та інтенсивність зниження температури качанів при охолодженні та заморожуванні
ВА Колтунов, СЛ Шаповал, АВ Коваль
Вісник ЛТЕУ. Технічні науки, 73-80, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20