Хлопяк Сергій Васильович
Хлопяк Сергій Васильович
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра туризму та рекреації
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Управління туристичною галуззю: стан та перспективи
СВ Хлопяк
Регіональні перспективи, 9-10, 2000
192000
Особливості механізму управління підприємством туристичної галузі
С Хлопяк
Вісник КНТЕУ, 33-46, 2002
72002
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
ТІ Ткаченко
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
62010
Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні
СІ Сисоєва
Ефективність державного управління, 350-355, 2014
42014
Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні
АВ Кулік
Економіка. Управління. Інновації, 2012
32012
Удосконалення інструментів фінансово-інвестиційної політики в сфері туризму
ВІ Карсекін, СВ Хлопяк
Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць, С. 218-223, 2001
3*2001
Напрями реформування механизму управлiння iндустрii туризму в Украiнi./Туристичнокраєзнавчі дослiдження. Випуск 3
СВ Хлопяк
К.: ЧП Iльченко, 2000р.–81-92с, 2000
3*2000
Екологічний туризм: зарубіжний досвід організації та передумови розвитку в Україні
СВ Хлопяк, ОО Перепелицина
Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: перспективи …, 2003
22003
Формування механізму управління туристичним підприємством в умовах державного регулюючого впливу
СВ Хлопяк
Інвестиції: практика та досвід, 2012
12012
Кваліметричний підхід до створення ефективної системи матеріальної мотивації на туристичному підприємстві
СВ Хлопяк
Вісник ДІТБ. Серія: підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній …, 2009
12009
Політичні детермінанти розвитку міжнародного туризму
СВ Хлопяк
Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст …, 2019
2019
Технологічні основи розвитку караванінгу як форми спеціалізованого туризму
СВ Хлопяк
Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали …, 2019
2019
Мультимедійні системи в експозиційній діяльності музеїв
СВ Хлопяк
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2019
2019
Смарт-технології в системі підготовки фахівців з туризму
СВ Хлопяк
Smart-освіта: ресурси та перспективи : ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ …, 2018
2018
Digital information systems in the field of museum tourism
СВ Хлопяк
Eastern European Studies: Economics, Education and Law: Proceedings of the …, 2018
2018
Податкове регулювання туристичної діяльності в Україні
СВ Хлопяк
Фінансова система України в умовах економічних перетворень (Київ, 18-19 …, 2018
2018
Збалансована система показників (BSC) як інноваційний інструмент управління туристичним підприємством
СВ Хлопяк
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2018
2018
Ресурсний потенціал розвитку Київського туристичного кластера
СВ Хлопяк
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та …, 2017
2017
Інформатизація підприємницької діяльності в туризмі
СВ Хлопяк
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні, С. 266-269, 2017
2017
Бенчмаркінг інноваційних кластерів в туризмі
СВ Хлопяк
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: X …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20