Подписаться
Руслан Абдулбасирович Алієв
Руслан Абдулбасирович Алієв
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації
ЮВ Орловська, ГВ Дугінець, РА Алієв
Економічний простір, 42-52, 2013
192013
Теорія та методологія зеленого будівництва
СО Мащенко, МС Вовк, РА Алієв
Економічний простір, 220-230, 2016
82016
Сутність поняття «потенціал підприємства» та його складники
РА Алієв
Підприємництво та інновації, 54-59, 2019
62019
Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України
АРА Мащенко С.О.
Економічний простір: збірник наукових праць., 22-32, 2018
4*2018
Теоретичні аспекти регіональної стратегії розвитку житлового будівництва
РА Алієв
Економічний простір, 52-60, 2014
42014
Особливості формування інтелектуальної економіки країн світу
ВОМ Алієв Р.А., Дригола К.В.
Економічний простір: збірник наукових праць., 36-49., 2019
3*2019
Сутність і особливості реалізації потенціалу туристичного підприємництва
ІІ Мазур, РА Алієв
Scientific notes of Lviv University of Business and Law 33, 96-104, 2022
22022
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення економічної політики на прикладі регіональних програм екологічного зеленого будівництва
ВС Чала, СО Мащенко, РА Алієв, КВ Дригола
Економічний простір, 113-126, 2017
22017
Глобальні тенденції міжнародної торгівлі будівельними послугами
РА Алієв
JEL F 00, G15, H87, J62, O33, 277, 2015
22015
Інтенсифікація зовнішньої торгівлі будівельними послугами України.
РА Алієв, ЮВ Орловська
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 83-89, 2016
12016
Сучасні тенденції розвитку світового ринку будівельних послуг
РА Алієв
Глобальні та національні проблеми економіки, 49-54, 2016
12016
Передумови і механізм формування ринку будівельних послуг у країнах ЄС
РА Алiєв
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Трансформація чинників та пріоритетів житлового будівництва в умовах економічної глобалізації
РА Алієв
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 60-65, 2015
12015
Сутність будівельних послуг як об’єкта міжнародної торгівлі
Р Алiєв
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2015
12015
Розвиток європейського ринку будівельних послуг
РА АЛІЄВ
дис. кта. екон. наук 8 (02), 0
1
Сучасна будівельна послуга: сутнісний зміст та особливості формування вартості
VT Vecherov, RA Aliev, AO Iskanderov
Економічний простір, 120-135, 2018
2018
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасний міжнародний бізнес» для студентів ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної …
РА Алієв, ОО Кахович, СО Мащенко
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2018
2018
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасна економічна глобалізація» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини …
ВС Чала, РА Алієв, КВ Дригола
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2018
2018
ПОРІВНЯННЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ, ТА СТУДЕНТІВ, ЩО НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ
РА Алієв
Редакційна колегія, 508, 2018
2018
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення економічної політики на прикладі регіональних програм екологічного зеленого будівництва
ДКВ Чала В.С., Мащенко С.О., Алієв Р.А.
Економічний простір: збірник наукових праць., 211 – 225., 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20