Лариса Отрощенко
Лариса Отрощенко
ДВНЗ "УАБС НБУ"
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
452009
Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах Німеччини
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Видавничий центр ХНУ, 2007
72007
Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Київ: ЕКМО, 2007
62007
Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування
ЛС Отрощенко
ДВНЗ" Українська академія банківської справи Національного банку України", 2009
52009
Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
42009
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців нзовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010
32010
Формування професійної компетентності майбутніх економістів-міжнародників
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Луганськ, 2009
32009
Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності
Л Отрощенко
Світогляд-Філософія-Релігія, 188-197, 2014
22014
Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених./Отрощенко ЛС
ЛС Отрощенко
Теоретичний та науково-методичний часопис Вища освіта України, 284-292, 2011
22011
Соціально-педагогічні особливості профорієнтації учнів загальноосвітньої школи в історичному контексті
Л Отрощенко
Рижанова А. Становлення вітчизняної теорії соціального, 66, 2008
22008
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
ТОВ Видавниче підприємство ЕДЕЛЬВЕЙС, 2006
22006
Професійна підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану
ОАГАК АЛІЄВ
12017
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, Л Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко, РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Використання відеоматеріалів на уроках німецької мови у немовних ВНЗ
ЛС Отрощенко
Гнозис, 2012
12012
Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
Методичне забезпечення розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю
ЛС Отрощенко
Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Суми, 2009
12009
Використання інноваційних методів навчання у професійній підготовці економістів-міжнародників у Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
ДОВ Вінниця, 2008
12008
Впровадження Європейських кваліфікаційних рамок у професійній освіті Німеччини
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
12008
Ключові кваліфікації професійної компетентності майбутнього фахівця зовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Основа, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20