Лариса Отрощенко
Лариса Отрощенко
ДВНЗ "УАБС НБУ"
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
482009
Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах Німеччини
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Видавничий центр ХНУ, 2007
72007
Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Київ: ЕКМО, 2007
62007
Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених
ЛС Отрощенко
Теоретичний та науково-методичний часопис Вища освіта України, 284-292, 2011
52011
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців нзовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010
52010
Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування
ЛС Отрощенко
ДВНЗ" Українська академія банківської справи Національного банку України", 2009
52009
Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
42011
Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу
ЛС Отрощенко
Донецький національний технічний університет, 2009
42009
Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності
Л Отрощенко
Світогляд-Філософія-Релігія, 188-197, 2014
32014
Формування професійної компетентності майбутніх економістів-міжнародників
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Луганськ, 2009
32009
Соціально-педагогічні особливості профорієнтації учнів загальноосвітньої школи в історичному контексті
Л Отрощенко
Рижанова А. Становлення вітчизняної теорії соціального, 66, 2008
22008
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
ТОВ Видавниче підприємство ЕДЕЛЬВЕЙС, 2006
22006
Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
Київський національний університет культури і мистецтв, 2018
12018
Професійна підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану
ОАГАК АЛІЄВ
12017
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, Л Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
12016
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко, РВ Миленкова, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Використання відеоматеріалів на уроках німецької мови у немовних ВНЗ
ЛС Отрощенко
Гнозис, 2012
12012
Intercultural competence development in the higher education system
LS Otroshchenkо
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
12012
Методичне забезпечення розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю
ЛС Отрощенко
Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Суми, 2009
12009
Використання інноваційних методів навчання у професійній підготовці економістів-міжнародників у Німеччині
ЛС Отрощенко, ЛС Отрощенко
ДОВ Вінниця, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20