Лариса Отрощенко
Лариса Отрощенко
ДВНЗ "УАБС НБУ"
Підтверджена електронна адреса в uabs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
682009
Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах Німеччини
ЛС Отрощенко
Видавничий центр ХНУ, 2007
112007
Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування
ЛС Отрощенко
ДВНЗ" Українська академія банківської справи Національного банку України", 2009
92009
Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект
ЛС Отрощенко
Київ: ЕКМО, 2007
92007
Формування професiйної компетентностi майбутнiх фахiвцiв зовнiшньоекономiчного профiлю у вищiй освiтi Нiмеччини
ЛС Отрощенко
82009
Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко
62015
Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу
ЛС Отрощенко
Донецький національний технічний університет, 2009
62009
Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених
ЛС Отрощенко
Вища освіта України.–2011 р 3, 284-292, 2011
52011
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців нзовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010
52010
Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності
Л Отрощенко
Світогляд-Філософія-Релігія, 188-197, 2014
42014
Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
42011
Формування професійної компетентності майбутніх економістів-міжнародників
ЛС Отрощенко
Луганськ, 2009
42009
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині
ЛС Отрощенко
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2006
32006
Формування професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій
ЮМ Буровицька
Наукові праці. Педагогіка 291 (279), 2017
22017
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, Л Андрейко, ЛС Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
22016
Використання відеоматеріалів на уроках німецької мови у немовних ВНЗ
ЛС Отрощенко
Гнозис, 2012
22012
Соціально-педагогічні особливості профорієнтації учнів загальноосвітньої школи в історичному контексті
Л Отрощенко
Рижанова А. Становлення вітчизняної теорії соціального, 66, 2008
22008
Впровадження Європейських кваліфікаційних рамок у професійній освіті Німеччини
ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
22008
Ключові кваліфікації професійної компетентності майбутнього фахівця зовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко
Основа, 2007
22007
Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
Київський національний університет культури і мистецтв, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20