Olha Vladymyr  (Ольга Владимир)
Olha Vladymyr (Ольга Владимир)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Київ, НБУ, 2014
512014
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми [монографія]
ОМВ О.М. Алимов, О.І. Амоша
Запоріжжя: КПУ, 2014
21*2014
Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та національного банку України: реалії сьогодення та шляхи оптимізації
ОМ Владимир
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
122010
Банки у системі організації валютних відносин: монографія
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Терно-граф, 2014
11*2014
Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 221-232, 2014
92014
Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00. 08 …
ОМ Владимир
Тернопіль, 2012.–196 с, 2012
92012
Банки у системі організації валютних відносин: монографія
ОВ Дзюблюк, ОМ Владимир
Тернопіль: Вид-во ТзОВ" Терно-граф, 2014
62014
Управління валютними ресурсами–запорука успішного ведення валютної діяльності банку
ОМ Владимир
ТНТУ, АСУ, 2011
62011
Динаміка валютного курсу національної грошової одиниці України та її вплив на розвиток економіки в цілому
О Владимир
Вісник ТАНГ, 27-33, 2005
62005
Євро чи долар: хто переможе?
О Владимир
Дванадцята наук. конф. ТДТУ ім. І.Пулюя, – С. 275, 2008
52008
Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 71-80, 2014
42014
Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 34–43, 2013
42013
Проблеми розвитку нових форм валютного кредитування підприємств України банківськими установами
О Владимир
П’ятнадцята наук. конф. ТНТУ ім. І.Пулюя, С. 234, 2011
32011
Застосування інтегрованого підходу щодо оцінювання та управління ризиками валютної діяльності комерційного банку
О Владимир
Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали міжн …, 2010
3*2010
Формування позитивної репутації банків як одна зі складових стабілізації валютного ринку України
ОМ Владимир, О Стельмах
«Терно-граф», 2010
32010
Особливості функціонування банків у системі валютних відносин
О Владимир
ТНЕУ, 2010
32010
Перспективні напрямки підвищення ефективності ведення валютної діяльності комерційними банками україни в умовах економічної кризи та трансформацій
ОМ Владимир, O Vladymyr
Соціально-економічні проблеми і держава, 2009
32009
Особливості банківського обслуговування сфери туризму шляхом продажу дорожніх чеків і пластикових карток подорожуючим
ОМ Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 42-45, 2008
32008
Валютні ризики у банківській діяльності та шляхи управління ними
О Владимир
Одинадцята наук. конф. ТДТУ ім. І.Пулюя, С. 218, 2007
3*2007
Особливості проведення дедоларизаційних заходів Національним банком України та їх вплив на розвиток економіки
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 44-51, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20