Подписаться
Olha Vladymyr  (Ольга Владимир)
Olha Vladymyr (Ольга Владимир)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Київ, НБУ, 2014
65*2014
Банки у системі організації валютних відносин: монографія
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Терно-граф, 2014
16*2014
Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та Національного банку України: реалії сьогодення та шляхи оптимізації
ОМ Владимир
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
162010
Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00. 08 …
ОМ Владимир
Тернопіль 196, 7, 2012
122012
Inozemnyi kapital u bankivskii systemi Ukrainy: Vplyv na rozvytok valiutnoho rynku ta diialnist bankiv [Foreign capital in the banking system of Ukraine: an impact on the …
O Dziubliuk, O Vladymyr
Herald of the National Bank of Ukraine 5, 26-33, 2014
112014
Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 221-232, 2014
112014
Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 34–43, 2013
102013
Економіка і бізнес
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ЮВ Чорток, ТВ Бабій, ІЄ Ярова, ...
Університетська книга, 2021
82021
Еволюція дизайну об’єктів готельно-ресторанного бізнесу: від функціонального до системного підходу
ОМ Владимир
КНУКіМ, 2021
72021
Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 71-80, 2014
72014
Формування позитивної репутації банків як одна зі складових стабілізації валютного ринку України
ОМ Владимир, О Стельмах
«Терно-граф», 2010
62010
Динаміка валютного курсу національної грошової одиниці України та її вплив на розвиток економіки в цілому
О Владимир
Вісник ТАНГ, 67-71, 2005
62005
Управління валютними ресурсами–запорука успішного ведення валютної діяльності банку
ОМ Владимир
ТНТУ, АСУ, 2011
52011
Термінові валютні операції – перспективний напрямок страхування валютного ризикую
О Владимир
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, С. 87-94, 2005
52005
Суспільні виклики та соціальна відповідальність бізнесу у час війни
О Владимир, Н Бажанова
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2022
42022
Основні тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу та сфери туризму у 2019-2021 роках
ОМ Владимир
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: VІІІ Міжнародна …, 2021
42021
Об’єктивна необхідність фінансування інновацій у готельно-ресторанному бізнесі
О Владимир
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної …, 2016
42016
Особливості фінансування готельно-ресторанного бізнесу
О Владимир
Актуальні задачі сучасних технологій: V міжнар. наук.-техн. конф. молодих …, 2016
42016
Banky u systemi orhanizatsii valiutnykh vidnosyn [Banks in the system of organization of currency relations]
O Dziubliuk, O Vladymyr
Ternopil: TzOV «Terno-hraf»[in Ukrainian], 2014
42014
Особливості проведення дедоларизаційних заходів Національним банком України та їх вплив на розвиток економіки
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 44-51, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20