Olha Vladymyr  (Ольга Владимир)
Olha Vladymyr (Ольга Владимир)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Київ, НБУ, 2014
542014
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми [монографія]
ОМВ О.М. Алимов, О.І. Амоша
Запоріжжя: КПУ, 2014
25*2014
Банки у системі організації валютних відносин: монографія
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Терно-граф, 2014
14*2014
Банки у системі організації валютних відносин: монографія
ОВ Дзюблюк, ОМ Владимир
Тернопіль: Терно-граф, 2014
102014
Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 221-232, 2014
102014
Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00. 08 …
ОМ Владимир
Тернопіль 196, 7, 2012
102012
Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та Національного банку України: реалії сьогодення та шляхи оптимізації
ОМ Владимир
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
92010
Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України
О Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 34–43, 2013
72013
Управління валютними ресурсами–запорука успішного ведення валютної діяльності банку
ОМ Владимир
ТНТУ, АСУ, 2011
52011
Динаміка валютного курсу національної грошової одиниці України та її вплив на розвиток економіки в цілому
О Владимир
Вісник ТАНГ, 27-33, 2005
52005
Чесний бізнес в Україні: необхідна об’єктивність та передумови введення
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 71-80, 2014
42014
Євро чи долар: хто переможе?
О Владимир
Дванадцята наук. конф. ТДТУ ім. І.Пулюя, – С. 275, 2008
42008
Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об …
ГХМ Б.М.Андрушків, О.М.Владимир, Н.Б.Кирич
ФОП Паляниця В.А., 2017
32017
Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України
ОМ Владимир, ОМ Владимир, ВА Паляниця, ВА Паляныця
ТНТУ, АСУ, 2013
32013
Формування позитивної репутації банків як одна зі складових стабілізації валютного ринку України
ОМ Владимир, О Стельмах
«Терно-граф», 2010
32010
Особливості функціонування банків у системі валютних відносин
О Владимир
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-87, 2010
32010
Перспективні напрямки підвищення ефективності ведення валютної діяльності комерційними банками україни в умовах економічної кризи та трансформацій
ОМ Владимир, O Vladymyr
Соціально-економічні проблеми і держава, 2009
32009
Проблеми розвитку нових форм валютного кредитування підприємств України банківськими установами
О Владимир
П’ятнадцята наук. конф. ТНТУ ім. І.Пулюя, С. 234, 2011
22011
Застосування інтегрованого підходу щодо оцінювання та управління ризиками валютної діяльності комерційного банку
О Владимир
Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали міжн …, 2010
2*2010
Особливості банківського обслуговування сфери туризму шляхом продажу дорожніх чеків і пластикових карток подорожуючим
ОМ Владимир
Соціально-економічні проблеми і держава, С. 42-45, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20