Богдана Басіна / Богдана Басина / Bogdana Basina
Богдана Басіна / Богдана Басина / Bogdana Basina
Днепропетровская медицинская академия
Verified email at dsma.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 51-56, 2013
42013
Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Галицький лікарський вісник, 70-73, 2013
42013
The role of inflammatory biomarkers like precursors of COPD stability during long-term follow-up
B Basina, L Konopkina, T Pertseva
European Respiratory Journal 54 (suppl 63), 2019
12019
Спосіб прогнозування обтяження перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
12013
Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Медичні перспективи 17 (1), 2012
12012
Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Медичні перспективи 17 (1), 2012
12012
THE RELATIONSHIP BETWEEN BIOMARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND SEVERITY IN STABLE COPD.
B Basina, L Konopkina, T Pertseva
Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific journal …, 2019
2019
Pneumonia misdiagnosis. Are we loosing time?
TV Kireyeva, BO Basina, NK Kravchenko
The Pharma Innovation Journal 8, 92-94, 2019
2019
Aцц®—обгрунтоване рішення для лікування кашлю
ТВ Кірєєва, НК Кравченко, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 43-44, 2019
2019
Difficulties of mediastinitis diagnostics: A case report
T Kirieieva, B Basina, K Bielosludtseva
2018
Раціональна антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на нетяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів
ТО Перцева, ТВ Кірєєва, КО Бєлослудцева, БО Басіна
Семейная медицина, 99-104, 2018
2018
Pulmonary embolism in the therapeutic practice, riskassessment on the example of clinical case
T Kirieieva, B Basina, K Bielosludtseva
The Pharma Innovation Journal 7, 599-602, 2018
2018
Роль нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень
БОБ Т.В.Кірєєва
Український пульмонологічний журнал, 57, 2018
2018
Рациональная антибактериальная терапия первой линии для лечения больных нетяжелыми инфекциями нижних дыхательных путей
ТО Перцева, ТВ Кірєєва, КО Бєлослудцева, БО Басіна
Семейная медицина, 99-104, 2018
2018
Diagnostic and prognostic role of matrix metalloproteinases in patients with chronic obstructive pulmonary disease
BO Basina, LІ Konopkina, GV Kondrateva
The Pharma Innovation Journal 6 (4), 187-189, 2017
2017
Could really systemic inflammatory markers be predictors of COPD Progression
BO Basina, GV Kondrateva
The Pharma Innovation 5 (5, Part B), 91, 2016
2016
Matrix metalloproteinase, hyaluronic acid and C-reactive protein: Are they really markers of lung obstruction at COPD but not cardiovascular comorbidity?
T Pertseva, B Basina, L Konopkina
European Respiratory Journal 46 (suppl 59), PA3018, 2015
2015
What is the best biomarker of COPD stability?
T Pertseva, B Basina, L Konopkina
European Respiratory Journal 46 (suppl 59), PA693, 2015
2015
Role of matrix metalloproteinase in predicting of COPD stability
T Pertseva, B Basina, L Konopkina
European Respiratory Journal 46 (suppl 59), PA4803, 2015
2015
Diagnostic and Prognostic value of Hyaluronic acid at patients with COPD
ТО Pertseva, LІ Konopkina, BО Basina
The Pharma Innovation Journal 4 (2), 25-27, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20