Богдана Басіна / Богдана Басина / Bogdana Basina
Богдана Басіна / Богдана Басина / Bogdana Basina
Днепропетровская медицинская академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості прогнозування подальшого перебігу
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 51-56, 2013
52013
Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Галицький лікарський вісник, 70-73, 2013
42013
The role of neutrophil/lymphocyte ratio in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease COPD
B Basina, L Konopkina
European Respiratory Journal 56 (suppl 64), 2020
12020
The role of inflammatory biomarkers like precursors of COPD stability during long-term follow-up
B Basina, L Konopkina, T Pertseva
European Respiratory Journal 54 (suppl 63), 2019
12019
Спосіб прогнозування обтяження перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
12013
Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Медичні перспективи 17 (1), 2012
12012
Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
ТО Перцева, ЛІ Конопкіна, БО Басіна
Медичні перспективи 17 (1), 2012
12012
Community-aquired pneumonia on the background of coronaviral disease (COVID-19): principles of diagnostics and determination of risk factors of pathological process aggravation
TA Pertseva, KO Bielosludtseva, TV Kirieieva, LI Konopkina, MA Krykhtina, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 25 (3), 50-61, 2020
2020
Внебольничная пневмония на фоне коронавирусной болезни (COVID-19): принципы диагностики и определения факторов риска утяжеления патологического процесса
ТА Перцева, КО Белослудцева, ТВ Киреева, ЛИ Конопкина, ...
Медичні перспективи 25 (3), 2020
2020
THE RELATIONSHIP BETWEEN BIOMARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION AND SEVERITY IN STABLE COPD.
B Basina, L Konopkina, T Pertseva
Biological Markers in Fundamental and Clinical Medicine (scientific journal …, 2019
2019
Навчально-виробнича практика: від теоретичних знань до практичних навичок
ТВ Кіреєва, БО Басіна, НК Кравченко
2019
Місце різних форм навчання у післядипломній освіті лікарів
ТВ Кіреєва, БО Басіна, АИ Кравченко
2019
Pneumonia misdiagnosis. Are we loosing time?
TV Kireyeva, BO Basina, NK Kravchenko
The Pharma Innovation Journal 8, 92-94, 2019
2019
Aцц®—обгрунтоване рішення для лікування кашлю
ТВ Кірєєва, НК Кравченко, БО Басіна
Український пульмонологічний журнал, 43-44, 2019
2019
Трудности и ошибки диагностики ТЭЛА на примере клинического случая
БА Басина, КО Белослудцева, ТВ Киреева, БО Чернолевский, ...
Медичні перспективи, 78-79, 2018
2018
ТЭЛА в практике врача-терапевта: оценка степени риска возникновения
БА Басина, ТВ Киреева, АС Чулков, ВА Шипоша
Медичні перспективи 23 (2 ч. 1), 79-79, 2018
2018
Difficulties of mediastinitis diagnostics: A case report
T Kirieieva, B Basina, K Bielosludtseva
2018
Раціональна антибактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на нетяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів
ТО Перцева, ТВ Кірєєва, КО Бєлослудцева, БО Басіна
Семейная медицина, 99-104, 2018
2018
Pulmonary embolism in the therapeutic practice, riskassessment on the example of clinical case
T Kirieieva, B Basina, K Bielosludtseva
The Pharma Innovation Journal 7, 599-602, 2018
2018
Роль нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень
БОБ Т.В.Кірєєва
Український пульмонологічний журнал, 57, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20