Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет початкової та
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Походження назв населених пунктів Опілля
ВВ Котович
Дрогобич: Відродження, 2000
122000
Ойконімія Опілля ХІІ-ХХ ст
ВВ Котович
-Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка …, 2000
92000
Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст
СП Гірняк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 “Українська мова”/СП Гірняк, 1999
81999
Символи як структурно-семантичні компоненти фразеологічних одиниць мікросистеми фауна
Г Філь
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 279-286, 2013
32013
Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови
Г Філь, І Патен
Молодь і ринок, 62-66, 2012
32012
Використання інформаційних технологій у навчальному та навчально-тренувальному процесі учнів середнього шкільного віку
С Гірняк, А Окопний, О Чичкан
32011
До питання про лінгвокультурологічне дослідження топонімного простору
В Котович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки
ОЕ Кравченко-Дзондза
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Діалог як форма усного мовлення учнів початкових класів
А Зимульдінова, Г Філь
Початкова школа, 37-39, 2014
22014
Ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні архаїчні утворення на-* jь
В Котович
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 74–86-74–86, 2014
22014
Суперечливі аспекти поняття концепт”
А Огар
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 242–252-242–252, 2013
22013
Ойконіми Тернопільщини на-івка: лінгвокультурологічний аспект
В Котович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Лінгвостилістичний аналіз тексту в контексті комунікативної лінгвістики
О Кравченко-Дзондза
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 26-31, 2014
12014
Феномен мови-слова у просторі Шевченкового світу
М Федурко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 68-76, 2014
12014
Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького
СП Гірняк
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Мовознавство, 38-45, 2014
12014
Літописні ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні утворення на-ів,-ин
В Котович
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 13-20, 2014
12014
Тексти творів Уляни Кравченко як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини
С Гірняк
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини
СП Гірняк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і …, 2014
12014
Антропологические признаки концепта небо в украинской поэзии второй половины ХХ столетия
АО Огар
Балтийский гуманитарный журнал, 2013
12013
Галичина як психологічна категорія у концепції Миколи Шлемкевича
СП Гірняк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 255-260, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20