Серілко Дмитро Леонідович
Серілко Дмитро Леонідович
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
НазваПосиланняРік
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму) з дисципліни «Технології створення Web-сторінок» для напряму підготовки 6.051501 «Видавничо …
БР Кушлик, ОІ Кушлик-Дивульська
НТУУ «КПІ», 2015
32015
Визначення тиску сипкого матеріалу в забірній частині гвинтового конвеєра
Д Серілко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
22010
Обґрунтування конструкцій і параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів
ДЛ Серілко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2015
12015
До питання визначення тиску в забірній частині вертикального гвинтового конвеєра
ДЛ Серілко
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
12014
Обґрунтування параметрів живильників горизонтальних гвинтових конвеєрів
Л Серілко, ЛР Рогатинська, Д Серілко
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
12014
Розрахунок параметрів живильників горизонтальних гвинтових конвеєрів
ЛС Серілко, ВО Щурик, ДЛ Серілко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
Дослідження руху сипкого середовища в забірній частині вертикального гвинтового конвеєра
ДЛ Серілко, ДЛ Серилко
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2012
12012
Обґрунтування параметрів забірного пристрою гвинтового конвеєра
Д Серілко
Машинознавство, 52-55, 2011
12011
Моделювання процесу завантаження вертикального гвинтового конвеєра
Р Рогатинський, Д Серілко
12010
Методика визначення коефіцієнта тертя сипкого вантажу по поверхнях гвинтового конвеєра
О Рогатинська, ЛР Рогатинська, Д Серілко
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
12008
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи та мережі радіомовлення і телебачення»
ВІ Мислєнков, ВИ Мысленков
Запорізький національний технічний університет, 2007
12007
Робоча програма навчальної дисципліни “Ліфти та підйомники” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline «Elevators and lifts …
ДЛ Серілко
2019
Ліфти та підйомники (укр.) Elevators and lifts (en.)
ДЛ Серілко
2019
Методичні вказівки до лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни:“Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого …
ВГ Нікітін, ДЛ Серілко, ОЗ Бундза
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОТОРОМ
ОП Лук’янчук, ДЛ Серілко, АР Єрмолін
Серія Технічні науки 4 (80), 131-140, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин” здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ОА Сиротинський, СЛ Форсюк, ОП Лук’янчук, ОЗ Бундза, ДЛ Серілко
2018
Пневмосистеми машин та обладнання (укр.) Pneumosystems of machines and equipment (en.)
ДЛ Серілко
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Пневмосистеми машин та обладнання» для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Спеціальність 133 “Галузеве …
ДЛ Серілко
2018
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 208 Агроінженерія Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Ступінь …
ОО Налобіна, ОЛ Романовський, ДЛ Серілко
2018
Дослідження динаміки інерційних конвеєрів
РМ Рогатинський, ЛС Серілко, ЗК Сасюк, ДЛ Серілко
Вібрації в техніці та технологіях, 41-48, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20