Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
Національна академія аграрних наук України
Verified email at online.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти
ВГ Андрійчук, МВ Зубець, ВВ Юрчишин
К.: Аграрна наука 140, 2005
2622005
Присяжнюк МВ, Зубець МВ, Саблук ПТ та ін
А сектор економіки України
за ред. МВ Присяжнюка, МВ Зубця, ПТ Саблука, ВЯ Месель-Веселяка, ММ Федорова …, 2011
2172011
Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку
ЮФ Мельник, ПТ Саблук
економіка аПк, 3-15, 2009
1692009
Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи: господарсько-біологічні та селекційно-генетичні особливості
ЄІ Федорович, ЙЗ Сірацький
К.: Науковий світ, 2004
1142004
Генетика изоферментов животных и растений
ВИ Глазко, ИА Созинов
К.: Урожай 525, 1993
1061993
Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві
М Зубець, С Тивончук
К.: Аграрна наука 189, 2004
982004
Вирощування, оцінка і використання плідників
МЗ Басовський, ІА Рудик, ВП Буркат
К.: Урожай 216, 11, 1992
951992
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)
МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук
К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2011
842011
Інноваційно-випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва
МВ Зубець, ПТ Саблук, СО Тивончук
Економіка АПК, 3-8, 2008
782008
Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України: питання теорії, методології і практики
МВ Гладій
Ін-т регіональних досліджень НАН України, 1998
761998
Лінійна оцінка корів за типом
ВП Буркат, ЮП Полупан, ІВ Йовенко
К.: Аграрна наука 88, 148, 2004
712004
ДНК-технологии в развитии агробиологии
ПН Харченко, ВИ Глазко
Воскресенье, 2006
612006
Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України
МВ Зубець, МД Безуглий
К.: Аграрна наука, 21-27, 2010
602010
Формування молочного стада з програмованою продуктивністю
МВ Зубець, ЙЗ Сірацький, ЯН Данилків
К.: Урожай 224, 1994
601994
Забійні якості великої рогатої худоби
ГТ Шкурін, ОГ Тимченко, ЮВ Вдовиченко
К.: Аграрна наука, 2002
59*2002
Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення
МВ Зубець, ВП Буркат
Розведення і генетика тварин, 3-10, 2002
512002
Селекція та гібридизація у свинарстві
ВП Рибалко, ВП Буркат
К.: БМТ, 12, 1996
501996
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Степу України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат, ММ Гаврилюк, ЯС Гуков, ...
Аграрна наука, 2004
49*2004
Оценка степени фенотипической консолидации генеалогических групп животных
ЮП Полупан
Зоотехния, 13-15, 1996
481996
Этология крупного рогатого скота
МВ Зубец, НФ Токарев, ДТ Винничук
К.: Аграрная наука, 1996
471996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20