Оксана Мархева / Oksana Markheva
Оксана Мархева / Oksana Markheva
старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, Криворізький державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу
ОЄ Мархева
72015
Організація самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов за підтримки інформаційних технологій
OY Markheva
Інформаційні технології і засоби навчання 16 (2), 2010
22010
Стандартизація освіти в межах Болонського процесу: ретроспективний погляд
ОЄ Мархева
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2017
12017
Сукупність організаційно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов
ОЄ Мархева
Політехніка, 2016
12016
Актуальні питання філології і методики викладання німецької мови
ВА Гаманюк, КС Дудорова, НО Захарова, ТА Ільїна, ВА Карпюк, ...
КДПУ, 2018
2018
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ ВО СУХОМЛИНСЬКОГО Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. У 2018 році вперше затверджено професійний стандарт вчителя …
О Мархева, О Огієнко, Н Подопригора
Наукові записки/Ред. кол.: ВФ Черкасов, ВВ Радул, НС Савченко та ін.–Випуск …, 2018
2018
Розвиток навчальної автономії майбутніх перекладачів у процесі їхньої самостійної навчальної діяльності (досвід університетів Німеччини та Австрії)
ОЄ Мархева
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
2018
Зміст професійної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Австрії
ОЄ Мархева
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
2018
Cукупність організаійно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов
ОЄ Мархева
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2016
2016
Випереджальна професіоналізація навчального процесу та розвиток автономії майбутніх учителів іноземних мов
ОЄ Мархева
Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць., 90-96, 2015
2015
Рамка квалификаций учителей иностранных языков в системе национальных квалификаций Украины
ОЕ Мархева
European science review, 2014
2014
Компетентності як структурні компоненти професійних кваліфікацій учителів іноземних мов
ОЄ Мархева
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2013
2013
Шляхи розвитку навчальної автономії майбутніх учителів іноземних мов
ОЄ Мархева
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
OY Markheva
Інформаційні технології і засоби навчання 12 (4), 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14